Fik 40 dages fængsel for urigtige anmeldelser til alarmcentralen

En 37-årig kvinde har i går ved Retten i Glostrup fået en dom på 40 dages fængsel, for at få politi og ambulance til at rykke ud til hendes adresse i Albertslund på baggrund af urigtige anmeldelser. Hun fortalte til alarmcentralen, at en person lå livløs på hendes bopæl, og det udløste en ubetinget fængselsstraf.

Kvinden fik tilbage i 2011 en betinget dom for unødigt at få politi og ambulance til at rykke ud. Men i prøvetiden for den tidligere dom har den 37-årige igen i oktober 2012 to gange ringet 112 og fået politi og ambulance til at rykke ud.

Hun fortalte ved opkaldene til alarmcentralen, at en person lå livløs på hendes bopæl. Både politi og ambulance rykkede derfor ud til den 37-åriges bopæl, hvor det så viste sig, at der ikke var nogen livløs person.

”Det er rigtig ulykkeligt, hvis det er et råb om en anden form for hjælp, at kvinden ringer 112 og får politi og redningspersonale til at rykke ud, men samtidig kan det altså betyde, at der er noget andet vigtigt, der kommer til at vente på at modtage livsnødvendig hjælp”, siger Martin Top-Madsen, der var anklager i sagen.

Kvinden fik 40 dages ubetinget fængsel, men ankede dommen på stedet. Hun blev dømt efter straffelovens § 135, der indebærer, at ”den, som ved ugrundet påkaldelse af hjælp, misbrug af faresignal el. lign. forårsager udrykning af politi, ambulance, redningsberedskabet eller sø- eller luftredningstjenesten” straffes med bøde eller fængsel indtil tre måneder.

Annonce