Ringsteds brandstation er nu blevet solgt

Ringsted Brandvæsen holder stadig til på brandstationen på Køgevej i Ringsted, men nu er bygningen blevet solgt. Faktisk har brandstationen været i udbud to gange, men den første runde gav ikke nogen tilbud, som kommunen kunne acceptere. I anden omgang har kommunen accepteret et tilbud på 1,3 mio. kr., som dog er 0,3 mio. kr. lavere end kommunen havde budgetteret med. Den nye ejer overtager brandstationen om et halvt års tid, hvor brandvæsenet flytter til Rønnedevej.

Fremover skal Ringsted Brandvæsens aktiviteter samles på Rønnedevej, hvor der i forvejen er administration og lager. Oprindeligt var det planen, at flytningen allerede skulle ske i februar, men nu står det klart, at de nødvendige ombygninger på Rønnedevej først kan afsluttes midt på året.

Den nuværende brandstation på Køgevej består dels af en boligdel, dels af selve brandstationen. Boligdelen er tidligere blevet solgt for 910.000 kr., mens det har været vanskeligere at få solgt brandstationen. I den første udbudsrunde modtog kommunen godt nok et attraktivt tilbud på 3 mio. kr., men det måtte afvises, fordi lokalplanen ikke gav mulighed for at etablere det ønskede dækfirma og autoværksted på brandstationen.

Før jul har der så været gennemført endnu en udbudsrunde, hvor der indløb et tilbud på 1,3 mio. kr. fra samme firma, som tidligere havde købt boligdelen. Det tilbud har Ringsted Kommune nu accepteret med overtagelsesdag den 1. juli 2012.

Samlet havde Ringsted Kommune ventet en indtægt på 2,5 mio. kr. på salget af brandstationen, men indtægtsbevillingen er nu reduceret til 2,2 mio. kr.

Annonce