Endnu en brandstation er på vej mod lukning

Fra den 1. maj 2012 har Næstved Brand & Redning formentlig ikke længere en hjælpebrandstation i Herlufmagle, og 10 brandfolk vil dermed have fået en fyreseddel. Et nyt alarmeringssystem, hvor deltidsbrandfolkene kan melde sig til eller fra vagten, har tydeliggjort, at der er store bemandingsproblemer på brandstationen, men samtidig vil en lukning give en pæn besparelse. Også brandstationen i Fuglebjerg har bemandingsproblemer.

Beredskabet i Næstved har de seneste år haft store problemer med afgangstiderne, hvor kun omkring halvdelen af udrykningerne fra Næstved Brand & Rednings tre stationer er afgået indenfor de krævede 5 minutter. Men nu bliver den mindste station formentlig nedlagt.

Det er indførelsen af et nyt alarmeringssystem, som har tydeliggjort, at der i dagtimerne er store bemandingsproblemer på hjælpebrandstationen i Herlufmagle – og det i en sådan grad, at dækningen af den nordlige del af Næstved Kommune, der har Glumsø som det primære byområde, ikke altid kan garanteres i dagtimerne på hverdage.

Det nye alarmeringssystem blev sat i drift den 1. oktober 2010, og en af funktionerne i systemet er, at den enkelte brandmand via sin pager selv melder til og fra vagt, afhængigt af om han er til rådighed eller ej. Men udover at alarmeringssystemet altså viser, at der ofte mangler folk på vagtholdet, så kan det også konstateres, at der på udrykningerne er mangelfuld bemanding. Stationen har omkring 40 udrykninger om året, hvoraf de godt 10 finder sted i dagtimerne, men i de seneste fem år har bemandingen været mangelfuld ved næsten en tredjedel af de udrykninger, der finder sted i dagtimerne.

Også problemer med brandstation og autosprøjte

Bemandingsproblemerne er den primære årsag til, at Næstved Brand & Redning nu vil nedlægge brandstationen i Herlufmagle. Men det spiller også ind, at parkvæsenets bygning, hvor brandstationen i dag er placeret, formentlig skal afhændes, ligesom stationens autosprøjte er fra 1983 og trænger til en udskiftning – hvilket vil koste omkring 2 mio. kr.

En lukning af stationen vil medføre, at tre holdledere og syv brandfolk må afskediges, men det vil spare en årlig lønudgift på omkring 700.000 kr. I stedet vil Næstved Brand & Redning indgå en aftale med Ringsted Brandvæsen om at dække den nordligste del af Næstved Kommune med en autosprøjte bemandet med holdleder og fire brandfolk. De vil så blive suppleret af et slukningstog fra enten Næstved eller Fuglebjerg og vagthavende indsatsleder. En sådan aftale vil koste ca. 350.000 kr. om året – og altså give en pæn nettobesparelse.

Fuglebjerg mangler også brandfolk

Næstved Brand & Redning har også en brandstation i Fuglebjerg, som frem til kommunalreformen blev drevet af Falck. Her er der i dag ansat fem holdledere og 11 brandfolk, der årligt har godt 50 udrykninger.

I Fuglebjerg er der også bemandingsproblemer, men de beskrives som ”begyndende problemer”. Tallene viser da også, at der de seneste fem år trods alt kun var mangelfuld bemanding på godt 11 % af udrykningerne i dagtimerne.

Næstved Brand & Redning vil forsøge at forbedre bemandingen i Fuglebjerg med forskellige rekrutteringsinitiativer, f.eks. øget information til offentlige virksomheder i lokalområdet. Men beredskabet udelukker ikke, at fremtiden vil byde på en udvikling, som gør det umuligt at rekruttere tilstrækkeligt mange deltidsbrandfolk i Fuglebjerg. I så fald vil man sandsynligvis være nødt til overgå til fastansatte brandfolk i 1-minutsberedskab på brandstationen i Næstved.

Annonce