Brandfolk i Ringsted frygter privatisering

“Brandslukningen søges løst i privat regi eller i et kommunalt samarbejde. De drifts- og anlægsmæssige konsekvenser er p.t. ikke beregnet”. Sådan lyder en bemærkning i en note til et bilag til det budget for 2007, som byrådet i Ringsted trods modstand fra Socialdemokraterne har vedtaget. Den lille bemærkning har fået byens brandfolk på barrikaderne. Efter at have holdt en ekstraordinær generalforsamling har Ringsted Brandmandsforening sendt en protest til borgmester Niels Ulrich Hermansen (V), hvori de “på det kraftigste” fraråder en privatisering.

Formanden for brandmandsforeningen, Per Jensen, forklarer til Dagbladet Ringsted, at den eneste private aktør, der kan tænkes at byde på opgaven, er Falck. Falck har en standardaftale med Kommunernes Landsforening, og overføres den til Ringsted, vil kommunen umiddelbart kunne spare lidt over en mio. kr.. “Men priserne hænger ikke sammen”, mener Per Jensen. Han forklarer, at Ringsted Kommune får meget mere end blot brandslukning for de cirka 4,1 mio. kr., som Ringsteds kommunale brandvæsen koster om året.

Faktisk koster selve brandslukningen kun det halve, mens resten af pengene går til en lang række opgaver, som ikke er inkluderet i standardaftalen mellem Falck og Kommunernes Landsforening. Det drejer sig blandt om byggesagsbehandling og brandtilsyn, vandforsyning til brandslukning, tilsyn med beskyttelsesrum og brandhaner, administration og vedligeholdelse af det civile beredskab samt uddannelse til beredskabet og en vagtmandsordning ved kommunale bygninger.

Brandfolkene undrer sig også over, at privatiseringsforslaget er blevet vedtaget uden debat og uden høring. “Det er lusket ind af bagdøren, og vi har ikke hørt noget. Der er ikke kommet noget information ud, og det, synes vi, er underligt”, siger Per Jensen og tilføjer, at Ringsteds brandfolk heller ikke har lyst til at arbejde for et privat firma, der skal tjene penge til nogle aktionærer.

Borgmester Niels Ulrich Hermansen forklarer til Dagbladet Ringsted, at forslaget om privatisering hænger sammen med, at brandvæsnets arbejdsopgaver er blevet ændret en del på det seneste. Tidligere har brandfolkene fra Ringsted slukket brande i både Skovbo og Suså, men i forbindelse med kommunalreformen er de opgaver bortfaldet. Samtidig skal der udarbejdes en ny vurdering af risikoen for brande (risikobaseret dimensionering, red.), og det er en god anledning til også at se på organiseringen, mener han.

Annonce