Region Sjælland: Hjemtagning af ambulancer vil spare 24 mio. kr. om året

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Markedet for ambulancekørsel er ikke velfungerende, og derfor betaler Region Sjælland i øjeblikket ca. 24 mio. kr. for meget for ambulancekørslen. Det vurderer embedsmændene i regionen, som dog mener, at de private ambulanceoperatører kan presses til at byde ind med en bedre pris end i dag – men kun hvis regionen hjemtager en del af ambulancekørslen, så de private operatører opfatter en yderligere hjemtagning som en realistisk mulighed og indretter deres priser efter det. Målet er, at operatørernes priser skal ned på samme niveau, som da Samariten i 2008 bød på ambulancekørslen.

I dag varetages ambulancekørslen i Region Sjælland af Falck og Roskilde Brandvæsen. Men regionens embedsmænd mener ikke, at de to ambulanceoperatører ved næste udbud vil kunne levere den bedste og billigste ambulancetjeneste. Embedsmændene vurderer nemlig, at manglende konkurrence medfører, at priserne vil blive for høje.

Ambulancekørsel burde koste 312 mio. kr.

En beregning fra Region Sjælland viser, at ambulancekørslen årligt burde koste regionen ca. 312 mio. kr. Det vil i hvert fald være de årlige omkostninger, hvis regionen vælger at hjemtage al ambulancekørsel. Hvis man sammenligner med den nuværende betaling til Falck og Roskilde Brandvæsen, så vil en hjemtagning dermed give en årlig besparelse på 33 mio. kr. Fratrækkes investeringer og opstartsomkostninger – som afskrives over seks år – vil den årlige besparelse ved en hjemtagning være på 24 mio. kr.

De 312 mio. kr., som ambulancekørslen vurderes at ville koste ved en hjemtagning, svarer ifølge de regionale embedsmænds vurdering til det prisniveau, som private ambulanceoperatører ville tilbyde, hvis der var en velfungerende konkurrence. Det begrunder embedsmændene med, at de 312 mio. kr. svarer til prisniveauet før det store udbud i 2008 og samtidig svarer til den pris, som svenske Samariten bød i 2008. Dengang endte Samariten med at trække sit tilbud tilbage, da det ikke lykkedes det kapitalsvage selskab at finde investorer, som kunne finansiere selskabets indtog på det danske marked.

Private operatører skal presses

Embedsmændene i Region Sjælland vurderer, at de private ambulanceoperatører godt kan presses til at give tilbud, som samlet set ligger tæt på de 312 mio. kr. Men embedsmændene mener, at det kun vil ske, hvis operatørerne føler, at de er i en reel konkurrencesituation – og det forudsætter, at operatører ser det som en realistisk mulighed, at regionen hjemtager ambulancekørslen, hvis priserne er for høje. Derfor mener embedsmændene, at regionen skal hjemtage en del af ambulancekørslen, så en yderligere hjemtagning opfattes som en reel trussel.

I juni sagde regionspolitikerne imidlertid højlydt nej til embedsmændenes plan, som gik ud på at hjemtage ambulancekørslen i Roskilde-området, hvor Roskilde Brandvæsen i dag varetager opgaven. Her udløber den eksisterende kontrakt nemlig som den første af regionens ambulancekontrakter, og dermed ville det være muligt at etablere en regional ambulancetjeneste forud for udbuddet i resten af regionen. Embedsmændenes forslag var, at der skulle indgås en aftale med Roskilde Kommune om overtagelse af brandvæsenets ambulancetjeneste under anvendelse af principperne i lov om virksomhedsoverdragelse – samt at der skulle indgås en samarbejdsaftale med brandvæsenet, således at den nuværende synergi mellem ambulancetjenesten og brandvæsenet kunne opretholdes i videst mulig omfang. Men den model sagde politikerne altså nej til, da kun SF kunne støtte en hjemtagning.

Torsdag mødes regionspolitikerne så for at age stilling til modellen for de kommende udbud. Her er der lagt op til, at der i stedet for den oprindelige plan sker udbud af ambulancekørslen i Roskilde-området for periode 2014-2016, mens Roskilde Brandvæsens kontrakt for Køge-området samt Falcks kontrakter i resten af regionen alle forlænges med et år, så de først udløber den 1. februar 2016. Dermed vil alle regionens ambulancekontrakter udløbe samtidig.

Annonce