Fratrådt beredskabsdirektør får 1,8 mio. kr.

Østjyllands Brandvæsen skal finde 1,8 mio. kr. ekstra i en i forvejen presset økonomi, efter at der kort før jul blev indgået en fratrædelsesaftale med beredskabsdirektør Lars Hviid. Fratrædelsesaftalen indebærer nemlig, at Lars Hviid får løn i opsigelsesperioden på et halvt år samt et helt års løn som fratrædelsesgodtgørelse.

Det er JP Aarhus, som har fået aktindsigt i den fratrædelsesaftale, som Østjyllands Brandvæsen den 21. december 2018 indgik med beredskabsdirektør Lars Hviid, der forinden var blevet fritaget for tjeneste på grund af massive ledelses- og arbejdsmiljøproblemer i brandvæsenet.

Lars Hviid har et opsigelsesvarsel på seks måneder. Men da han er kontraktansat, har han derudover krav på fratrædelsesgodtgørelse svarende til et års løn. Fratrædelsesaftalen indebærer dermed, at Lars Hviid får 1½ års løn.

Ifølge fratrædelsesaftalen udgør Lars Hviids årsløn 992.025 kr. Hertil kommer pension og særlig feriegodtgørelse, så årslønnen i alt bliver på 1,2 mio. kr. Fratrædelsesaftalen kommer således til at koste 1,8 mio. kr.

Østjyllands Brandvæsen har i forvejen en presset økonomi, hvor der i 2018 formentlig bliver et samlet merforbrug på ca. 4 mio. kr.

Annonce