Skadeservicefirma frifundet for ulovlig udrykningskørsel

Skadeservicefirmaet Nordic Industri- og Skadeservice kørte ikke ulovlig udrykningskørsel i forbindelse med en trafikulykke i maj sidste år. Det har byretten i Esbjerg i dag fastslået i en dom, der frifinder skadeservicefirmaet for den tiltale, som politiet havde rejst med påstand om en bøde på op til 10.000 kr. Nordic Industri- og Skadeservice mener, at der var tale om en bevidst urigtig anmeldelse fra en af selskabets konkurrenter, Michael K. Sørensen, der udover at være medejer af Responce også ejer firmaet MEKS, der bl.a. udfører afspærringsopgaver med tavlevogn, men Michael K. Sørensen afviser kritikken og mener, at det er et principielt problem, at et skadeservicefirma har udrykningstilladelse – og han mener fortsat, at Nordic Industri- og Skadeservice misbruger deres udrykningstilladelse.

Den episode, som resulterede i en politianmeldelse, fandt sted 14. maj 2009, hvor Nordic Industri- og Skadeservice blev tilkaldt til en væltet lastbil på motorvej E20 ved Esbjerg Lufthavn. Selskabet afsendte en vagtleder og en sanitør i en særlig udrykningsmonteret miljø- og afspærringsvogn, men ifølge selskabet skete kørslen til skadestedet uden brug af køretøjets udrykningssignaler.

Da Nordic Industri- og Skadeservice nåede frem til skadestedet, var der ankommet to tavlevogne: Vejdirektoratets tavlevogn, som blev fremført af Falck, og en tavlevogne fra firmaet MEKS, som ejes af Michael K. Sørensen, der også er medejer af og redningsdirektør i ambulanceoperatøren Responce. ”I samarbejde med politiet besluttes det, at kun tavlevognen fra Falck skal beholdes. Den betales af Vejdirektoratet og er derfor ”gratis”. Tavlevognen fra MEKS betales normalt af ansvarsforsikringen”, fortæller driftschef Allan Holbek Hansen fra Nordic Industri- og Skadeservice.

”MEKS vil i første omgang ikke køre hjem, men giver sig til sidst. Næste dag indgiver Michael K. Sørensen anmeldelse til politiet. I den påstår han, at vores køretøj har kørt udrykningskørsel på den pågældende opgave. Han kommer ligeledes med en række andre usande påstande om vores brug af udrykningskørsel”, siger Allan Holbek Hansen.

To uger senere blev Nordic Industri- og Skadeservice kontaktet af Rigspolitiet, som på baggrund af politianmeldelsen bad om en udtalelse. Derefter hørte Nordic Industri- og Skadeservice – trods en rykker – ikke noget fra politiet før i marts 2010, hvor politiet sigtede såvel selskabet som adm. direktør Michael Holbek, der var fører af køretøjet ved indsatsen den 14. maj 2009, for ulovlig udrykningskørsel.

Ifølge Nordic Industri- og Skadeservice oplyste politiet, at de havde afhørt to ansatte i MEKS og på den baggrund ville gå efter at få idømt Nordic Industri- og Skadeservice en bøde på 5.000-10.000 kr. Sagen blev herefter sendt til byretten i Esbjerg.

Sagen for retten – efter 489 dage

Sidste onsdag var der retsmøde i sagen. Hele 489 dage efter selve hændelsen.

”I retten præsenterer anklageren tre beviser: De to vidner fra MEKS og den betjent, der den pågældende nat havde skrevet politirapporten for lastvognsuheldet. Det første vidne fra MEKS havde stået på ulykkesstedet, og adspurgt om hans forklaring under afhøringen sagde han ”det har jeg aldrig sagt”. Han havde set nogle lysglimt i horisonten, men kunne ikke nævne, hvilken farve de havde været. Den ansvarlige betjent havde intet set, men havde i politirapporten skrevet noget, hun havde fået fortalt af en eller anden. Vores dokumentation godtgjorde dog, at rapporten var fejlbehæftet. Anklageren måtte efterfølgende erkende dette og bad derfor retten om lov til at ændre i anklageskriftet”, fortæller Allan Holbek Hansen.

Det sidste vidne var Michael K. Sørensen fra MEKS. ”Han havde tydeligvis en fotografisk hukommelse og kunne huske, han var blevet overhalet, og han havde i den forbindelse tænkt, at det nok var en god ide lige at følge efter udrykningskøretøjet for at tage dets nummerplade. Det, at han var blevet overhalet, havde han dog aldrig nævnt i sin anmeldelse”, siger Allan Holbek Hansen.

I dag faldt der så dom i sagen, og både Nordic Industri- og Skadeservice og direktør Michael Holbek blev frifundet for den rejste tiltale.

”Vi i Nordic Industri- og Skadeservice er glade for dommen, da den viser, at vi ikke har gjort noget forkert. I Nordic Industri- og Skadeservice vil vi gerne drive konkurrence på baggrund af ærlighed, kompetencer, tillid og handlekraft, og ikke som Michael K. Sørensen fra MEKS med urigtige anmeldelser”, siger driftschef Allan Holbek Hansen fra Nordic Industri- og Skadeservice.

Tager dom til efterretning – men forventer nye sager

Michael K. Sørensen mener imidlertid, at det overordnet set er et problem, at skadeservicefirmaer har udrykningstilladelse, og han mener fortsat, at Nordic Industri- og Skadeservice misbruger deres udrykningstilladelse.

“Jeg kan ikke se berettigelsen i, at sådanne selskaber kører udrykningskørsel på tværs af landet for at skulle varetage en basal oprydning, herunder f.eks. afgravning af forurenet jord, eller bare for at forsøge at påvirke indsatsledelsen for at få eventuelle opgaver på stedet. Såfremt Rigspolitiet kan tillade skadeservicefirmaer at køre udrykningskørsel til sådanne ulykker, har vi skabt et kaos. Startskuddet til det har lydt, da andre selskaber i branchen har lagt mærke til Nordic Industri- og Skadeservices brug af sirener og blå blink. Så jeg mener klart, at myndighederne må overveje, om sådanne selskaber bør have udrykningstilladelser”, siger Michael K. Sørensen.

Utilfredsheden over skadeservicekøretøjer med udrykning har fået Michael K. Sørensen til at kontakte Rigspolitiet, der har svaret, at konkrete tilfælde af misbrug må politianmeldes. “Og det har jeg gjort”, siger Michael K. Sørensen og påpeger, at politiet i den konkrete sag mente at have tilstrækkeligt med beviser til, at der kunne rejses tiltale. “Jeg tager dommen til efterretning og må konstatere, at dommeren ville have flere beviser end politiet. Den konkrete sag er afsluttet, og vi må konstatere, at næste gang skal vi have en patruljevogn ud og stoppe dem. Dette var første sag, næste sag kommer, men så er det ikke mig, der skal vidne i retten, men den patruljevogn – gerne med video – som har kørt bag Nordic Industri- og Skadeservice gennem hele Jylland”, siger Responce-redningsdirektøren.

Michael K. Sørensen mener, at der sker misbrug gennem lange kørsler med udrykning til ikke-akutte opgaver. “Må man køre udrykning over 200 km. f.eks. fra Vamdrup til Nordjylland, fordi man har et par måtter, spande og en pulverslukker i en personbil med blå blink og kan tilkalde ufaglærte et par timer efter til at rydde op, afgrave lidt jord med diesel eller bære kød over i en anden lastvogn, når et lokalt skadeservicefirma kunne være på stedet inden for 15 minutter uden udrykning?”, spørger Michael K. Sørensen og tilføjer: “Det må vi have retten til at se på. Jeg synes, det er respektløst over for dem, som virkelig har brug for at komme frem og redde liv: Ambulance, brand og politi”.

Annonce