Staten vandt erstatningssag om 559 mio. kr. efter SINE-udbuddet

Arkivfoto: Per Johansen

Det hollandske firma Nethleas får ikke erstatning fra staten efter udbuddet af SINE i 2006. Hollænderne havde ellers krævet 559 mio. kr. i erstatning, fordi staten efter deres mening havde overtrådt udbudsreglerne, da kontrakten på SINE blev tildelt det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation. Hele 44 vidner har været indkaldt i retssagen.

Nethleas blev i 2006 indbudt til at deltage i prækvalifikationen vedrørende det landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, SINE. Udbudsformen var en såkaldt konkurrencepræget dialog.

Imidlertid mente Nethleas, at EU-udbudsreglerne var overtrådt, og derfor afgav selskabet ikke noget tilbud. Hollænderne indbragte sagen for Klagenævnet for Udbud, der dog ikke gav selskabet medhold. Staten endte efter gennemførelsen af EU-udbuddet med at indgå kontrakt med Motorola-selskabet Dansk Beredskabskommunikation.

Anlagde sag mod tre myndigheder

Siden anlagde Nethleas sag mod de involverede myndigheder, nemlig Moderniseringsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet. Selskabet ønskede, at statens kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation blev annulleret, ligesom selskabet krævede en erstatning på 559 mio. kr.

Fredag blev staten imidlertid frikendt i Københavns Byret. Retten fandt nemlig ikke, at EU-udbudsreglerne var overtrådt, eller at staten på anden måde havde handlet erstatningspådragende over for det hollandske selskab. Retten fandt heller ikke, at staten i strid med EU-regler har ydet statsstøtte til Dansk Beredskabskommunikation.

Afgørelsen blev truffet efter en retssag, der har varet 24 dage, og hvor hele 44 vidner blev afhørt. Men forud for det var der også gået en meget omfattende forberedelse af sagen, der har omfattet flere tusinde bilag.

Tre retssager

Med dommen i Nethleas-sagen har danske domstole nu for anden gang fastslået, at SINE-udbuddet var lovligt, og at der ikke er grundlag for at pålægge de involverede myndigheder et erstatningsansvar. I Damm-sagen, der blev afgjort af Østre Landsret den 13. maj 2013, blev myndighederne således også frifundet. Denne dom er anket til Højesteret.

Der verserer en tredje sag om SINE-udbuddet, der forventes afgjort i løbet af foråret 2014.

Annonce