Stigende problem med seksuelle krænkelser hos Beredskabsstyrelsen

Det går den forkerte vej med antallet af seksuelle krænkelser blandt medarbejderne hos Beredskabsstyrelsen. Nye tal viser således, at der de seneste år har været en stigning indenfor næsten alle kategorier af det, der af Beredskabsstyrelsen betegnes som ”kønskrænkende adfærd”. I den seneste opgørelse er der dog hverken registreret voldtægter eller voldtægtsforsøg.

Undersøgelsen af ”kønskrænkende adfærd” er gennemført blandt Beredskabsstyrelsens medarbejdere, hvor i alt 319 i 2021 svarede på en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne er så blevet sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2019. Og sammenligningen viser ikke en positiv udvikling.

På spørgsmålet ”Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen eller i forbindelse med dit arbejde?” svarede 2,5 pct. af Beredskabsstyrelsens personel ja i den seneste undersøgelse. Det er en stigning i forhold til 2019, hvor 2,1 pct. svarede ja.

Samme tendens ses, når personellet skal svare på dette spørgsmål: ”Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for kønskrænkende berøringer på arbejdspladsen eller i forbindelse med dit arbejde?”. Her svarer 0,9 pct. ja, mens det i 2019 var 0,3 pct.

Personellet er også blevet stillet dette spørgsmål: ”Har du indenfor de seneste 12 måneder oplevet, at en kollega er blevet udsat for kønskrænkende adfærd på arbejdspladsen eller i forbindelse med dit arbejde?”. Her svarer hele 5 pct. ja. I 2019 var det 3,1 pct., som svarede ja.

Udviklingen er heller ikke gået i den rigtige retning i forhold til dette mere generelle spørgsmål: ”Oplever du, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kultur på din arbejdsplads?”. Her er det hele 7,2 pct., som svarer ja, mens det var 5,2 pct. i 2019.

Behov for fortsat fokus

Det eneste område, hvor der er en positiv udvikling i undersøgelsen, er i forhold til, om der er personel, der har været udsat for tvang af seksuel karakter på arbejdspladsen eller i forbindelse med deres arbejde. Det har ingen medarbejdere været i 2021, mens det var tilfældet for 0,3 pct. i 2019. Hverken i 2021 eller 2019 har personel været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg på arbejdspladsen eller i forbindelse med deres arbejde.

”Vi har arbejdet intensivt med det her område de seneste år, og vi kommer fortsat til at have stort fokus på det. Vi skal have en kultur, der gør, at det er trygt for alle at gå på arbejde i Beredskabsstyrelsen”, siger Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, i en kommentar til undersøgelsen, som ifølge styrelsen viser, at “der fortsat er behov for fokus på området”.

Rettelse: Det fremgik oprindeligt af artiklens indledning, at undersøgelsen både omfattede ansatte og værnepligtige. Beredskabsstyrelsen oplyser, at undersøgelsen kun har omfattet styrelsens ansatte, og artiklen er derfor opdateret. 

Annonce