Sverige har fået to brandslukningsfly – som Danmark også kan trække på

Foto: Jörgen Ericsson

Kønne er de måske ikke ligefrem. Men med anskaffelsen af to nye brandslukningsfly bliver det svenske beredskab mod skovbrande væsentligt styrket. Flyene af typen AT-802F FireBoss har hver en kapacitet på 3.000 l. vand. Det indebærer, at de på en time kan kaste ca. 50.000 l. vand ned over en skovbrand. Flyene er en EU-ressource, som Danmark dermed også kan trække på.

I sommeren 2018 blev Sverige hærger af voldsomme skovbrande, og de 300 største brande lagde i alt 21.000 hektar skov øde. Det vurderes, at skovarealer til en samlet værdi på over 900 mio. svenske kr. gik tabt ved brandene, som også danske brandfolk hjalp med at slukke.

Nu bliver det svenske beredskab mod skovbrande så styrket. Hidtil har man haft ca. 10 brandslukningshelikoptere i beredskab, men nu indsættes der også to mindre brandslukningsfly. Flyene er af typen Air Tractor AT-802F FireBoss, og de både leveres og drives af Saab, som altså også har ansvaret for flyenes besætninger. Den svenske beredskabsmyndighed, MSB, har option på yderligere to fly.

Med vandtanke på 3.000 l. er de nye fly væsentligt mindre end de store brandslukningsfly, der ofte ses i Sydeuropa og USA. Men de svenske myndigheder har lagt vægt på, at man med de mindre fly får en meget lavere driftsomkostning, som gør, at omkostningen målt pr. liter slukningsmiddel bliver mindre. De små fly kan på en time nedkaste ca. 50.000 l. slukningsmiddel hver.

De nye fly er stationeret på Skavsta Flygplats i Nyköping. Flyene er tilsluttet EU-projektet rescEU, og dermed vil også Danmark kunne trække på flyene, hvis behovet skulle opstå. Den årlige omkostning er ca. 30 mio. svenske kr., hvoraf EU finansierer 80-90 pct.

Foto: Jörgen Ericsson

Annonce