Samariten snupper en del af ambulancekørslen fra Falck i Skåne

Ambulanceoperatøren Samariten, der for nogle år siden måtte opgive at etablere sig i Danmark, har i et udbud erobret en del af ambulancekørslen i Region Skåne fra Falck. I alt mister Falck halvdelen af de fire ambulancedistrikter, hvor Falck i dag driver ambulancetjeneste, og de tabte distrikter går til Samariten samt til Region Skåne selv, der har besluttet at gennemføre en delvis hjemtagning af ambulancekørslen.

Region Skåne har netop afsluttet et udbud af ambulancekørslen i de fire ambulancedistrikter, som regionen er opdelt i. I dag varetager Falck opgaven i alle fire distrikter, selv om Falck i sidste udbudsrunde kun vandt et enkelt ambulancedistrikt. Sidste år gik ambulanceoperatøren Sirius Humanum, som havde vundet de øvrige tre distrikter, imidlertid konkurs, hvorefter Falck overtog opgaven i disse distrikter.

Sirius Humanums konkurs kom til at koste Region Skåne ca. 45 mio. kr. i tabt forudbetaling og i ekstra betaling til Falck, og det kaotiske forløb er årsagen til, at regionen ved det seneste udbud har besluttet at hjemtage ambulancekørslen i det nordvestlige ambulancedistrikt med virkning fra 8. september 2013. Falck vandt i det sydvestlige og østlige Skåne, mens Samariten overtager ambulancekørslen i det centrale Skåne fra Falck pr. 1. februar 2015. Samariten skal levere ca. 125.000 timers ambulanceberedskab om året, og kontrakten er på ca. 135 mio. svenske kr. om året.

”Det er godt, at vi nu får flere operatører inden for ambulancetjenesten. Det gør os mindre sårbare overfor uforudsete hændelser – og fremmer nytænkningen på det præhospitale område”, siger Louise Strand, der er indkøbsdirektør i Region Skåne.

Som led i udbuddet overlader Region Skåne mere ansvar til ambulanceoperatørerne, som fremover selv får det lægelige ansvar for deres ambulancetjeneste, ligesom opgaven med at uddanne personalet også overgår fra regionen til operatørerne.

Annonce