Fyn får fælles beredskab

Borgmestrene for ni fynske kommuner har vedtaget at indlede et samarbejde, der skal munde ud i, at Fyn fra den 1. januar 2016 skal betjenes af ét fælles beredskab. Det skal sikre fynboerne en hurtig og effektiv hjælp i tilfælde af brand. Kun Middelfart Kommune står uden for det kommende samarbejde.

På mødet i det fynske borgmesterforum vedtog de fynske borgmestre med undtagelse af Middelfart Kommune at indgå i et samarbejde om at få etableret et fælles beredskab, der betjener hele Fyn.

De fynske kommuner understreger, at et fælles beredskab skal bygge på styrken ved at gå sammen om at hjælpe fynboer, der har behov for assistance fra beredskabet. Samtidig er det helt afgørende, at det fælles beredskab er i stand til at sikre en nærhed til alle borgere og virksomheder på Fyn.

”Vi bør høste fordelene af at skabe en samlet ledelse af beredskabet og at brandslukningskøretøjer fremover vil kunne køre på tværs af kommunegrænser”, siger Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs. Han er af Borgmesterforum sat i spidsen for processen.

”Der er steder på Fyn, hvor den nærmeste brandstation ligger i nabokommunen. Ét fælles beredskab vil i fremtiden betyde, at de områder får hjælp fra den station, der ligger tættest, i stedet for at skulle vente på bopælskommunens beredskab. Den hurtigere udrykning er en af de helt store styrker ved et fælles beredskab. Omvendt skal vi holde fast i, at et fælles beredskab tager højde for, at der er forskellige behov i de enkelte kommuner”, siger Kennet Muhs.

”Desuden bør opgaver, der bedst ordnes lokalt, fortsat ordenes lokalt. Det skal ikke være sådan, at virksomheder skal til at køre til et centralt kontor et eller andet sted på Fyn for at diskutere brandsyn og lignende”, siger Nyborgs borgmester.

Det næste knap halvandets års tid vil der blive arbejdet fokuseret på at etablere et robust redningsberedskab, der kan være klar til at rykke ud til fynboerne fra dag ét, når samarbejdet

Når der foreligger et samlet forslag til organisering af beredskabet, skal de ni kommuners kommunalbestyrelser tage endelig stilling til det fælles beredskabs etablering.

Annonce