To af beredskabets skoler truet af nedlæggelse

Beredskabets to skoler ved København skal nedlægges og uddannelsen af indsatsledere samles i Sønderjylland. Samtidig skal forsvaret og Hjemmeværnet overtage lederuddannelserne i det civile redningsberedskab. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af regeringens udspil til nyt fire-årigt beredskabsforlig. Hvis regeringens udspil bliver en realitet, så bliver skolechef Bjarne Kjems’ job nedlagt – kort tid efter, at forsvarsministeren blev kritiseret af ombudsmanden for at have givet Bjarne Kjems en næse for kritik af regeringens beredskabspolitik.

Ifølge Berlingske Tidende skal Beredskabsstyrelses skole på Bernstorff Slot i Gentofte og Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten nedlægges. Det er anden gang, regeringen forsøger at nedlægge Beredskabsstyrelsens to skoler nord for København. Første forsøg i 2003 mislykkedes, blandt andet på grund af modstand fra kommunerne.

En af modstanderne dengang som nu er lederen af Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse på Bernstorff Slot, Bjarne Kjems. Han kender ikke regeringens forligsudspil, men forelagt Berlingske Tidendes oplysninger om forligsudspillet advarer han: “Det er hér, vi har undervisningsmiljøet og kontakterne til brandteknikere og til landets mest professionelle brandvæsen, Københavns Brandvæsen”, siger han. Som skoleleder er Bjarne Kjems ikke blev hørt forud for tilblivelsen af forligsudspillet.

Lederuddannelserne skal ifølge udspillet i fremtiden foregå på Hjemmeværnets skole i Nymindegab ved Vestkysten og ved Hjemmeværnets kursusejendom i Søgårdlejren i Sønderjylland. Desuden skal Høvelte Kasernes kursuscenter i Nordsjælland og Forsvarets Sundhedstjenestes kursusejendom ved Skalstrup ved Roskilde anvendes. Samtidig skal uddannelsen af hold- og indsatsledere centraliseres på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev i Sønderjylland. Også det forslag blev standset i 2003, blandt andet fordi kommunerne protesterede.

Ved at nedlægge skolen på Bernstorff Slot opnår Beredskabsstyrelsen samtidig at nedlægge Bjarne Kjems’ job. Han har flere gange udtalt sig kritisk om de danske beredskabsplaner. Kritikken har indbragt skolechefen flere fyringstrusler og fået ombudsmanden til at gå ind i sagen. I juli i år fik forsvarsminister Søren Gade (V) en næse af ombudsmanden for at have lagt pres på den åbenmundede embedsmand. Bjarne Kjems har på grund af deltagelsen i debatten i årevis ikke haft kontakt til chefen for Beredskabsstyrelsen, direktør Frederik Schydt, som første gang forsøgte at få ham fyret i 2001. Men også dengang kom ombudsmanden på tværs.

Annonce