To nye brandstationer på vej i Aarhus

Google Maps
Brandstationen i Lystrup. Arkivfoto

Arbejdet med at etablere to nye brandstationer i Aarhus-området er i fuld gang. I den nordlige del af byen har Østjyllands Brandvæsen indledt en dialog med virksomheder, der vil kunne bygge den nye brandstation, som skal erstatte deltidsstationen i Lystrup og bemandes med fuldtidsmandskab. Og i den sydlige del af byen er driften af ny station netop sendt i udbud.

Det er befolkningsudviklingen i Aarhus, som fører til, at der skal etableres to nye stationer i henholdsvis den nordlige og sydlige del af byen.

Mod nord er Aarhus Kommune i gang med at udvikle et nyt byområde ved Lisbjerg, hvor der ventes 25.000 nye indbyggere. Det har ført til beslutningen om at nedlægge den nuværende deltidsstation i Lystrup og lade den erstatte af en helt ny fuldtidsstation på Klokhøjen i det sydlige Lisbjerg. Stationen får betegnelsen Aarhus N, og planen er, at den kan tages i brug i 1. halvår af 2019. I øjeblikket har Østjyllands Brandvæsen en dialog med entreprenører, der vil være interesserede i at bygge og derefter vedligeholde en station på ca. 1.000 m2 i en periode på ca. 30 år.

Brandstationen i Lystrup planlægge allerede nedlagt i marts 2018, og frem til den nye station er på plads, vil det nordlige Aarhus blive dækket fra en midlertidig station på brandskolen Kirstinesminde, der suppleres af brandstationen i Hornslet.

Kontrakt til 105 mio. kr. i udbud

Det sydlige Aarhus dækkes i dag fra Falcks brandstation på Trindsøvej, der er bemandet med fuldtidsbrandfolk, men denne station er placeret meget tæt på brandstationen på Ny Munkegade, der dækker centrum. Derfor er der i dag nogle lidt specielle slukningsgrænser i Aarhus, hvor stationen på Ny Munkegade dækker et meget langstrakt areal, hvilket er uhensigtsmæssigt, da et tæt bebygget område efterlades sårbart ved hændelser i yderområderne. Samtidig er dækningen af de sydlige byområder Beder, Malling, Tranbjerg og Solbjerg dårlig. Derfor etableres der en ny station Aarhus S, der placeres i nærheden af Ringvej Syd i Viby.

Driften af den nye station Aarhus S er netop blevet sendt i udbud. Det er sket som en rammeaftale med en løbetid på otte år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Den lange løbetid begrundes med, at den kommende operatør skal investere i både bygninger og materiel, der skal kunne afskrives over længere tid. Opgaven vil gå til den operatør, som byder ind med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vægter 40 pct., løsningsbeskrivelserne 30 pct., sikkerhed og arbejdsmiljø 15 pct. samt videreuddannelse af medarbejderne 15 pct. Kontraktens værdi er anslået til 105 mio. kr.

Endnu en ny station – uden brandfolk

Sideløbende med etableringen af de to nye brandstationer er Østjyllands Brandvæsen i gang med at etablere en tredje ny station, der får betegnelsen Aarhus V, men som dog i første omgang ikke bliver bemandet med brandfolk.

Stationen etableres på Bautavej i Aarhus, og den bliver brandvæsenets nye hovedstation, hvor ledelse, administration, vagtcentral og uddannelsescenter samles. Lokalerne fremtidssikres dog, således at der på sigt kan etableres en egentlig brandstation.

Annonce