Uventet regning kan give stigerokade i Sønderborg

Arkivfoto

Et serviceeftersyn af drejestigen hos Gråsten Frivillige Brandvæsen har vist, at stigen skal gennem en hovedrenovering, hvis den skal kunne godkendes som drejestige. Men en hovedrenovering vil koste næsten 700.000 kr., og det kan ikke lade sig gøre inden for det nuværende budget. Hvis politikerne ikke vil tilføre ekstra penge til beredskabet, vil konsekvensen kunne blive, at stigeberedskabet i Gråsten må nedlægges eller at den nuværende redningslift i Sønderborg sælges og at stigen fra Gråsten – der renoveres med indtægterne fra salget – så flyttes til Sønderborg.

Gråsten Frivillige Brandværns drejestige blev taget i brug for to år siden. Det er en Magirus med en fortid på Christianshavns brandstation i København, og den blev købt for 700.000 kr., hvoraf brandværnet selv bidragede med de 200.000 kr.

I februar var drejestigen imidlertid til service, og her viste det sig, at den kun vil kunne godkendes som drejestige, hvis den gennemgår en hovedrenovering. Prisen for renoveringen vurderes at være 690.000 kr., oplyser Sønderborg Brand og Redning, der understreger, at det ikke ved indkøbet af drejestigen var muligt at forudse den store udgift, da behovet for renoveringen først kunne konstateres, da stigen ved serviceeftersynet blev skilt ad.

Udgifterne til hovedrenoveringen kan ikke afholdes inden for den investeringsplan for beredskabet, som politikerne i Sønderborg Kommune vedtog i 2011. Derfor har Sønderborg Brand og Redning nu præsenteret politikerne for tre modeller for, hvordan stigesituationen kan håndteres.

I den første model øges det beløb, som er afsat til køretøjsinvesteringer, med 250.000 kr. om året. Det svarer til, at en reduktion, som blev gennemført på budgettet for 2013 og frem, annulleres.

Den anden model indebærer, at der sker en større køretøjsrokade. Her vil Sønderborg Brand og Redning sælge den nuværende redningslift i Sønderborg, og indtægterne skal primært bruges på at renovere drejestigen i Gråsten, som derefter flyttes til Sønderborg og bliver kommunens eneste højderedningskøretøj. Som kompensation tilføres brandstationen i Gråsten et nyt bådberedskab, således at der i alt vil være tre bådberedskaber i kommunen. Båden finansieres også af indtægterne fra salget af redningsliften.

Endelig er der en tredje model, hvor drejestigen i Gråsten blot udgår.

Det ventes, at der træffes en politisk beslutning om de tre modeller i den kommende uge.

Annonce