Vejen Kommune overvejer at anskaffe redningslift eller drejestige

Arkivfoto

I dag består højderedningsberedskabet i Vejen Kommune af en lifttender hos Falck i Vejen, men den kan ikke benyttes til brandslukning fra kurven. Desuden betyder kurvens kapacitet, at den ved personredning kun kan redde én person ad gangen – og kun fra en højde på 20 meter. Derfor vil kommunen nu arbejde videre med en plan om i stedet at anskaffe en drejestige eller redningslift til ca. 4,5 mio. kr. Desuden er der to nye tankvogne på vej.

Vejen Kommune betaler årligt ca. 190.000 kr. til Falck for den nuværende lifttender. Men dens begrænsede anvendelsesmuligheder har gjort en opgradering aktuelt, ikke mindst fordi der de seneste år er opført nye og meget høje industribygninger i kommunen, ligesom et nyt slagteri med bygninger på op til 15-17 meter og et etageareal på 21.000 m2 er under planlægning.

Ved behov for personredning eller slukning af f.eks. en tagbrand på en industribygning vil man i dag skulle afvente assistance fra Kolding, Esbjerg eller Grindsted, og her må der forventes en responstid på 30-40 minutter.

Derfor ønsker kommunen, at lifttenderen inden for en kortere årrække skal udskiftes med enten en drejestige eller en redningslift på 32-40 meter. Et nyt højderedningskøretøj vil koste omkring 4,5 mio. kr., og ved leasing over 15 år vil det give en årlig udgift på ca. 370.000 kr. Hertil skal lægges driftsomkostningerne. Falck har også i forbindelse med seneste udbud af brandslukningen givet tilbud på en 32 m. redningslift, der dengang ville koste kommunen 603.000 kr. om året inkl. drift. Den pris var dog baseret på en brandslukningskontrakt på fire år, og prisen vil dermed blive lavere, hvis der f.eks. indgås en 10-årig aftale.

I første omgang har Vejen Brand og Redning fået politikernes godkendelse af, at der arbejdes videre med planerne og med en tidshorisont for en udskiftning på to-tre år.

Udover en mulig udskiftning af højderedningskøretøjet er der også to nye tankvogne på vej til beredskabet i Vejen Kommune. Det er brandværnene i Skodborg og Jels, som skal have udskiftet tankvogne, der stammer fra henholdsvis 1978 og 1985.

Helt nye tankvogne får de to brandværn dog ikke, da der vil blive indkøbt brugte chassiser med en alder på maksimalt fem år. De skal herefter opbygges til tankvogne med en forventet pris på 900.000 kr. pr. køretøj. Det svarer til en årlig leasingudgift på ca. 65.000 kr. pr. tankvogn, og det finansieres ved en besparelse, som opstår, når en leasingaftale for autosprøjten i Jels ophører i 2013, samt ved besparelser på indsatsledervagten.

De to tankvogne skal udbydes samlet med levering af tankvognen til Skodborg i 2013 og Jels i 2014. Tankvognen til Jels vil dog blive lidt anderledes end Skodborg-tankvognen, fordi garagen på brandstationen i Jels ikke er høj nok til almindelige lastbiler. Derfor skal der opbygges et specielt lavt køretøj.

Annonce