Vil have minimumsstraf på to års fængsel for fyrværkeriangreb mod brandfolk

De seneste år er brandfolk adskillige gange blevet angrebet med fyrværkeri i forbindelse med nytåret. Men den nuværende strafferamme på op til otte års fængsel bliver ikke udnyttet af domstolene, og derfor foreslår Dansk Folkeparti nu, at der indføres en minimumsstraf på to års fængsel. I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. hvor brandfolk lokkes i baghold, skal strafferammen være fængsel på livstid.

Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, som vil pålægge regeringen at ændre straffeloven, således at misbrug af fyrværkeri fremover skal have en strafferamme i spændet minimum 1 års ubetinget fængsel og maksimalt fængsel på livstid. Ved angreb mod redningsmandskab skal minimumsstraffen være to år.

Baggrunden er de seneste års mange eksempler på groft misbrug af fyrværkeri, hvor fyrværkeri forsætligt er rettet mod ambulance- og brandfolk og politi.

I beslutningsforslaget anfører Dansk Folkeparti, at trods en strafferamme på fængselsstraf i op til otte år, så er misbruget af fyrværkeri fortsat, og der har været flere tilfælde af grove lovovertrædelser med stor risiko og til fare for tilfældige forbipasserende. Partiet henviser til, at der sidste nytår blev rejst 80 sigtelser vedrørende fyrværkeri, og heraf blev der rejst 13 sigtelser for overtrædelse af straffelovens § 252, som omhandler fareforvoldelse. Her var der to sager, som udløste henholdsvis 30 og 60 dages ubetinget fængsel. I begge sager var gerningsmanden tidligere straffet. De resterende straffe udløste betinget fængsel.

Livstid ved alvorlige angreb på redningsmandskab

”Forslagsstillerne ønsker snarest muligt at stoppe vanviddet med misbruget af fyrværkeri og ønsker derfor at hæve den gældende strafferamme markant, så man ved de mest markante overtrædelser kan blive straffet med fængsel på livstid. Det vil f.eks. kunne komme på tale i tilfælde, hvor en påsat brand er blevet brugt til at lokke redningsmandskab i baghold, og hvor branden kun bliver brugt til at kunne overfalde redningsmandskabet med diverse fyrværkeri, og hvor de efterfølgende kommer alvorligt til skade på baggrund af bagholdet. Her er det en særlig skærpende omstændighed, at man bruger en påsat brand til at skabe et baghold for at lokke redningsmandskab i uføre”, skriver Dansk Folkeparti i beslutningsforslaget.

”Derudover ønsker forslagsstillerne med denne markante strafforøgelse at sikre, at domstolene i større grad udnytter den fulde strafferamme og dermed idømmer markant hårdere straffe, end tilfældet er i dag. At affyre fyrværkeri bevidst mod andre medborgere er ikke en handling, som man tilfældigvis og uforsætligt kommer til at gøre. Gør man det alligevel, skal sanktionen efter forslagsstillernes opfattelse være en markant straf”, skriver partiet videre – og slutter:

”Forslagsstillerne mener, at der skal idømmes en minimumsstraf på 1 år, hvor fyrværkeri bliver brugt forsætligt mod andre menneskers liv og legeme. Udføres forbrydelsen mod politi eller redningsmandskab, f.eks. ambulancereddere eller brandfolk, skal straffen være mindst 2 års ubetinget fængsel. I gentagelsestilfælde og i særlig grove tilfælde, hvor man bevidst er gået efter at skade andre, skal straffen forøges markant”.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår beslutningsforslaget skal behandles i Folketinget.

Annonce