Falck står til at få forlænget ambulancekontrakter

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Alt tyder på, at Falck fortsætter som ambulanceoperatør i Region Midtjylland frem til 2031. Falcks nuværende kontrakter på ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber i 2026, men regionen vil forlænge kontrakterne med fem år. Regionen begrunder ønsket om en forlængelse med, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

I dag er Region Midtjylland selv den største ambulanceoperatør i regionen med 44 ambulanceberedskaber og fem køretøjer til liggende sygetransport. Falck driver 27 ambulancer og 17 køretøjer til liggende sygetransport, mens Samsø Redningskorps driver to ambulancer.

Regionens nuværende kontrakter med Falck er ikke tidsbegrænsede. De kan således løbende forlænges med nye driftsperioder på fem år. De nuværende kontrakter udløber den 30. november 2026, men Region Midtjylland lægger op til at forlænge kontrakterne med en ny periode, der løber fra den 1. december 2026 til den 30. november 2031. Regionen vil så i 2029 atter skulle tage stilling til, om kontrakterne skal forlænges.

Har leveret stabil drift af høj kvalitet

I begrundelsen for en forlængelse henviser Region Midtjylland til, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

”Falck Danmark A/S har fungeret som en god samarbejdspartner og leveret en stabil drift af høj kvalitet, hvilket har medvirket til en robusthed i ambulancedriften i Region Midtjylland. Eftersom der er stor tilfredshed med den nuværende leverandør, ønskes kontrakterne forlænget”, anfører regionen, der desuden påpeger, at det er hensigtsmæssigt med en længere driftsperiode end fem år for at opbygge og bevare et godt og konstruktivt samarbejde med en operatør, herunder at skabe gode forudsætninger for sikker drift.

Det er i sidste ende regionsrådet, som skal godkende forlængelsen.

Annonce