Brandfolk: Vi er 20 mio. kr. billigere end Falck

Ifølge Gentofte Kommune vil Falcks overtagelse af brandslukningen give kommunen en besparelse på 40 mio. kr. over en 10-årig periode. Men nu har brandfolkene i Gentofte lavet deres eget tilbud, og de er nået frem til, at brandvæsenet over samme 10-årige periode vil kunne løse opgaven 20 mio. kr. billigere end Falck – således at der altså samlet vil være tale om, at Gentofte Kommune sparer 60 mio. kr. Det får nu oppositionen i Gentoftes byråd til at kræve, at udbuddet går om.

Falck vandt i sidste måned Gentofte Kommunes udbud af brandslukningen, og ifølge kommunens beregninger vil en kontrakt med Falck give en besparelse på 40 mio. kr. over den 10-årige periode, som vil være kontraktens løbetid, hvis optionerne på forlængelse udnyttes.

Gentofte Brandvæsen fik ikke selv mulighed for afgive et bud på brandslukningen, da kommunen i stedet valgte at sammenligne Falcks tilbud med Gentofte Brandvæsens nuværende budget.

Nu har brandfolkene i Gentofte Brandvæsen imidlertid udarbejdet deres eget bud på, hvad brandslukningen kan koste, og det bud har de har sendt til borgmester Hans Toft og medlemmerne af byrådet. Og ifølge brandfolkene kan Gentofte Brandvæsen drives for ca. 14 mio. kr. om året – og det svarer ifølge brandfolkene til, at der i forhold til Falcks tilbud vil kunne opnås en besparelse på ca. 20 mio. kr. over samme 10-årige periode, som kontrakten med Falck vil løbe.

Ifølge brandfolkenes budget vil selve brandslukningen koste ca. 10 mio. kr., hvorfra skal trækkes indtægter på 1,2 mio. kr. Det er samme niveau som i dag. Derimod forventer brandfolkene, at der kan spare omkring en halv million på vagtcentralen ved at lade Københavns Brandvæsen stå for opgaven. Desuden har brandfolkene i deres budget indregnet en betydelig besparelse på administrationen, som man forventer fremover kun vil koste omkring 25% af i dag. Det giver en besparelse på næsten 3 mio. kr. I alt forventer brandfolkene, at brandvæsenets drift vil koste 16,1 mio. kr., og med indtægter på 2,6 mio. kr. giver det en årlig udgift på 13,6 mio. kr. – der fremskrevet til 2009-niveau lander på omkring 14 mio. kr. Der er ikke i budgettet indregnet egentlig husleje eller nyanskaffelser af køretøjer.

Politikere vil have nyt udbud

Den samlede opposition i Gentoftes byråd stemte mod beslutningen om at acceptere Falcks tilbud på brandslukningen. Og de lægger stor vægt på de nye oplysninger fra brandfolkene.

“Buddet fra brandfolkene selv må anses for at være et langt mere sandfærdigt billede af de reelle omkostninger, der er forbundet med at drive Gentofte Brandvæsen fremover, end den omkostningsopgørelse, der har ligget som sammenligningsgrundlag til tilbuddet fra Falck”, hedder det i en fælles udtalelse fra oppositionen.

“Vi politikere har været igennem et mildest talt forvirrende forløb omkring udbuddet af brandtjenesten i Gentofte. Det har efterhånden udviklet sig til en ren farce, hvor både forvaltningen og borgmester Hans Toft har tilbageholdt udlevering af de regnskaber, der danner grundlag for den helt urealistiske omkostningsopgørelse for brandvæsenet. Omkostningsopgørelsen er utroværdig, bl.a. fordi den medregner fuld administration for en organisation, der blev halveret i årets løb ved frasalget af ambulancetjenesten. Det er ligeledes taget i betragtning, at man beholder den meget dyre vagtcentral, selvom der helt logisk vil være en del at spare ved at lægge denne funktion under anden leverandør, som f.eks. Københavns alarmcentral”, udtaler politikerne.

“I bedste fald er udbuddets forløb rent markværk, i værste fald er det manipulation, hvor resultatet hele tiden har været givet på forhånd. I alle tilfælde står det klart, at Kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning på et utilstrækkeligt og uigennemsigtigt grundlag. Vi må derfor kræve, at hele udbuddet går om”, lyder politikernes konklusion.

Gentoftes 1. viceborgmester, Marie-Louise Andreassen, har skarpt kritiseret udbudsforløbet, og hun tøver da heller ikke med at kalde udbudsrunden for direkte snyd. “Det var allerede på forhånd givet, at Falck skulle overtage brandtjenesten. Så udbudsrunden var snyd”, siger Marie-Louise Andreassen.

Annonce