Brandvæsen

Brandfolk: Lukning af stationer vil give kraftig stigning i udrykningstider

Udsigten til en besparelse på omkring 900.000 kr. om året har fået Bornholms Regionskommune til at overveje en lukning af brandstationerne i Allinge og Gudhjem. I stedet vil kommunen overlade brandslukningen på Nordbornholm til Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge. Men brandfolkene på de to stationer advarer om, at en lukning vil give en kraftig stigning i udrykningstiderne i Gudhjem-området. Brandfolkene peger i stedet på, at der kan hentes besparelser ved at ændre brandvæsenets ledelsesstruktur.

Brandvæsen

Kommune vil lade Beredskabsstyrelsen overtage brandslukningen

Fremover bliver det måske Beredskabsstyrelsen, som skal varetage brandslukningen på Nordbornholm. Som led i en større spareplan overvejer Bornholms Regionskommune at nedlægge den kommunale brandstation i Allinge og i stedet lader Beredskabsstyrelsen Bornholm fungere som entreprisebrandvæsen. Det vil nemlig give en årlig besparelse på ca. 900.000 kr.

Brandvæsen

Flytning af beredskabscenter vil koste 43 mio. kr.

Hvis Beredskabsstyrelsen Bornholm skal flytte fra Allinge til Almegårds kaserne i Rønne, vil det kræve en investering på ca. 43 mio. kr. Flytningen vil give en årlig besparelse på ca. 3 mio. kr., men den store investering gør, at der vil gå for lang tid, inden en flytning har tjent sig selv hjem. Det konkluderer Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i en ny analyse.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen kørte ture med børn – uden sikkerhedsseler

Lørdag var Allinge centrum for “Beredskabets Dag” på Bornholm, og her kunne børn og deres forældre blandt andet få en køretur rundt i byen i Beredskabsstyrelsens køretøjer. Tilskuerne kunne imidlertid til deres store undren konstatere, at de mange børn, som benyttede sig af muligheden for en køretur, ikke blev fastspændt med sikkerhedsseler. Men det var en fejl, erkender Beredskabsstyrelsen nu – og ved fremtidige arrangementer vil styrelsen overholde lovgivningen.

Brandvæsen

Embedslæge på besøg på beredskabcenter

De værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge er utilfredse med de forhold, de bliver budt. Der er fugt på værelserne, mus i køkkenet og indkvarteringsbygningen er generelt i forfald. Derfor har embedslæge Kåre Kristiansen været på besøg på beredskabscenteret for at undersøge de forhold, som de værnepligtige lever under. Han vil først udtale sig, når hans rapport er klar.

Brandvæsen

Beredskabscenter får reduceret slukningsområde

Beredskabscenter Bornholm har med omgående virkning fået ændret slukningsområdet, således at beredskabscenteret ikke længere skal yde stor slukningshjælp i den sydlige del af Hasle Kommune. Det sker efter en brand i slutningen af september, hvor beredskabscenteret havde problemer med at finde rundt i Hasle by, og derfor først nåede frem en halv time efter alarmen.