Brandfolk: Lukning af stationer vil give kraftig stigning i udrykningstider

Udsigten til en besparelse på omkring 900.000 kr. om året har fået Bornholms Regionskommune til at overveje en lukning af brandstationerne i Allinge og Gudhjem. I stedet vil kommunen overlade brandslukningen på Nordbornholm til Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge. Men brandfolkene på de to stationer advarer om, at en lukning vil give en kraftig stigning i udrykningstiderne i Gudhjem-området. Brandfolkene peger i stedet på, at der kan hentes besparelser ved at ændre brandvæsenets ledelsesstruktur.

I et høringssvar til kommunalpolitikerne skriver brandfolkene fra Allinge og Gudhjem, at en lukning af den nuværende hjælpebrandstation i Gudhjem vil medføre, at udrykningstiden stiger fra de nuværende 10-15 minutter til over 22 minutter i visse områder, hvis hjælpen skal komme fra Allinge eller Nexø. “Vi ved godt, at kommunekassen lider kraftig, men der må bare
ikke gambles på dette område. Det kunne være dig, vi skulle ud at hjælpe en dag…” skriver brandfolkene til politikerne.

I høringssvaret bemærker brandfolkene endvidere, at besparelsen på 900.000 kr. tilsyneladende især skal hentes på sparede lønninger til deltidsbrandfolkene. Men brandfolkene påpeger, at besparelsen vil give et nyt hul i kommunekassen, fordi en del af lønnen i dag kommer retur til det offentlige i form af skat. Samtidig er en nedlæggelse af små 20 stillinger som deltidsbrandfolk i strid med de lokale politikeres udmeldinger om, at der skal gøres en indsats for at bevare bornholmske arbejdspladser. I stedet foreslår brandfolkene, at brandslukningen sendes i udbud, fordi det kan være et middel til at bevare de lokale arbejdspladser.

Hvis brandslukningen overgår til Beredskabsstyrelsen, vil det primært være værnepligtige, som skal slukke de nordbornholmske brande. ”Det redningspersonel, som spareforslaget foreslår skal overtage opgaven i Distrikt Allinge, er elever på en ni-måneders kontrakt. Ingen tvivl om, at de værnepligtige er dygtige mennesker og træner og øver i alle de forskellige situationer inden for redningstjenesten. Men Station Allinge har en gennemsnitlig erfaring på 14 år pr. brandmand og Station Gudhjem har 13 år pr. brandmand”, skriver brandfolkene, der påpeger, at det giver en stor erfaring, som der kan trækkes på under indsatser.

I høringssvaret kommer brandfolkene også med forslag til alternative områder, hvor der kan hentes en besparelse. Således mener brandfolkene, at man bør se på ledelsesstrukturen i Bornholms Brandvæsen – og særligt, at der i dag er 5,5 fuldtidsansatte mod ca. 45 deltidsansatte. Desuden bør politikerne se på, om der virkelig er behov for, at de ansatte i brandvæsenets administration hver råder over et køretøj, om indsatslederne kører til for mange opgaver, og om der er behov for, at brandvæsenets serviceafdeling skal løse så mange opgaver, som der er tilfældet i dag.

Annonce