Genoplivningsråd vil forankres i offentligt regi

Dansk Råd for Genoplivning arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop og stroke. I dag er rådet en græsrodsorganisation, der primært er finansieret af TrygFonden. Men rådet mener, at den konstruktion er bekymrende, så nu vil man i stedet have Folketingets opbakning til en forankring i offentligt regi.

Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig organisation, der består af ca. 25 medlemsorganisationer, herunder syv lægevidenskabelige selskaber, de fem regionale akutberedskaber og en række andre organisationer med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning og stroke. Dansk Råd for Genoplivning er desuden det danske nationale råd under det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC).

Rådet ledes i dag af en frivillig bestyrelse og drives af et professionelt sekretariat, der primært er finansieret af TrygFonden.

Nu lægger Dansk Råd for Genoplivning så op til, at der skal ske en væsentlig ændring af rådets organisering. I et brev til Folketingets Sundhedsudvalg beder rådet således om foretræde for udvalget – med et klart formål:

”Dansk Råd for Genoplivning er aktuelt finansieret af en fondsbevilling. Jeg mener, at organisering som græsrodsorganisation og afhængighed af fonde er bekymrende, og vil gerne drøfte mulighederne for en mere permanent forankring af Rådet i offentligt regi. Jeg håber derfor, at vi vil få lejlighed til at få foretræde for Sundhedsudvalget og fortælle mere om Rådets arbejde”, skriver professor Kasper Karmark Iversen, der er formand for rådet, til Sundhedsudvalget.

Annonce