Præhospital

Ambulancereddere: Er politikerne ligeglade med os?

Fra 1. februar 2014 står 46 ambulancereddere i Roskilde uden arbejde, når Falck overtager ambulancekørslen. Region Sjælland har nemlig i forbindelse med udbuddet valgt ikke at stille krav om, at loven om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse, og dermed er Falck ikke forpligtet til at overtage medarbejderne fra Roskilde Brandvæsen. Det får nu ambulanceredderne til at spørge regionspolitikerne, om de også fremover vil være ligeglade med de medarbejdere, som udfører ambulancekørslen.

Præhospital

FOA anklager Falck for unfair dumping

Næste år overtager Falck ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner fra Roskilde Brandvæsen, men fagforeningen FOA – der står til at miste over 40 medlemmer på grund af udbudsresultatet – anklager Falck for prisdumping. FOA mener, at ambulancekørslen fremover bør integreres mere i det offentlige sundhedsvæsen.

Brandvæsen

Fagforening: Politikerne spiller hasard med borgernes sikkerhed

Målt i forhold til indbyggertallet har Danmark det billigste beredskab i Norden, og omkostningerne tåler også sammenligning med en række andre europæiske lande. Alligevel vil et bredt politisk flertal via Redningsberedskabets Strukturudvalg spare et tre-cifret millionbeløb på det samlede beredskab. Men der er tværtimod behov for at uddanne brand- og beredskabspersonalet bedre, mener FOA, som frygter, at den kommende strukturreform entydigt vil være en spareøvelse.

Brandvæsen

Fagforening vil have ny praksis for erstatning til brandfolk

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at brandfolk har en øget forekomst af visse typer kræft. Alligevel har Arbejdsskadestyrelsen netop afvist at give erstatning til en brandmand, der har fået kræft, da styrelsen ikke mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at kræften er arbejdsrelateret. Men den praksis er uholdbar, mener Reiner Burgwald (billedet) fra fagforeningen FOA.

Brandvæsen

3F skal betale bøde for at have samarbejdet med kommunale brandfolk

3F skal betale en bøde på i alt 350.000 kr. til FOA og LO, fordi 3F ikke har rettet sig efter en afgørelse fra 2011 om, at de kommunale brand- og ambulancefolk i Storkøbenhavn kun må være organiseret i FOA og ikke i 3F. Det var LO’s grænseudvalg, som i december 2011 besluttede, at 3F ikke måtte samarbejde med Brandfolkenes Organisation om organisering af brandfolkene, men efter afgørelsen fortalte Brandfolkenes Organisation i to nyhedsbreve, at der var indgået en ny samarbejdsaftale mellem 3F og Brandfolkenes Organisation. Og ved ikke at tage afstand fra den information samt ved at hjælpe med opkrævning af kontingent har 3F ifølge grænseudvalget undladt at efterleve afgørelsen.

Brandvæsen

Fagforening: Behov for arbejdsro i Københavns Brandvæsen

FOA – der er den ene af de to faglige organisationer, som organiserer de københavnske brandfolk – ser med stor alvor på de arbejdsulykker, der er sket hos Københavns Brandvæsen. Ifølge FOA skal fokus imidlertid nu være på at få den aftale, der er indgået med Københavns Brandvæsen, til at fungere i praksis. ”Derfor opfordrer vi nu til dialog, og til at vi får arbejdsro om sagen”, siger sektorformand Reiner Burgwald (billedet) fra FOA’s Teknik- og Servicesektor.

Præhospital

Debat: Ambulancer er for vigtige til fagkrig

Konstruktive bidrag til at forbedre den præhospitale indsats til gavn for borgerne – og ikke til gavn for særlige faggrupper – ville være at foretrække fremfor den nuværende debat. Det skriver formanden for teknik- og servicesektoren i FOA, Reiner Burgwald, i dette debatindlæg, hvor han efterlyser lægernes bud på, hvordan man kan forbedre den præhospitale indsats.