Københavns Brandvæsen og Falck flytter ind hos hinanden

Google Maps

Fremover skal ambulancer fra Københavns Brandvæsen rykke ud fra Falck-stationen på Løjtegårdsvej i Tårnby, mens sygetransportvogne fra Falck skal have base på Københavns Brandvæsens station Tomsgården i Nordvestkvarteret. Det er resultatet af en samarbejdsaftale mellem de to konkurrenter.

Den 1. februar 2016 træder nye kontrakter om ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Hovedstaden i kraft. I den forbindelse overtager Københavns Brandvæsen en del af ambulancekørslen fra Falck, mens Falck overtager hele den liggende sygetransport fra Københavns Brandvæsen.

De to konkurrenter har derfor arbejdet på at få etableret det nødvendige antal stationer. Hos Københavns Brandvæsen er der tale om, at ambulancerne fremover skal rykke ud fra syv stationer, og de seks af stationerne etableres på eksisterende brandstationer i Hovedstadens Beredskab, som Københavns Brandvæsen fra årsskiftet bliver en del af. Men Tårnby Kommune har valgt at stå uden for det fælles beredskab, og derfor har Københavns Brandvæsen og Falck indgået en aftale om, at brandvæsenet kan få base på Falck-stationen på Løjtegårdsvej i Tårnby, der også i dag er ambulancestation.

Falck har til gengæld været på udkig efter en base i København til køretøjerne til liggende sygetransport. I dag holder Københavns Brandvæsens sygetransporttjeneste til på Tomsgårdens brandstation i København NV, og aftalen mellem Københavns Brandvæsen og Falck indebærer, at det fremover fortsat vil være tilfældet for Falcks sygetransportkøretøjer.

Overgang til ny leverandør skal være smertefrit

Den kommende beredskabsdirektør for Hovedstadens Beredskab, Jakob Vedsted Andersen, er godt tilfreds med den nye aftale og det øgede samarbejde med Falck. ”Vi ønsker naturligvis, at skiftet mellem en leverandør og en anden bliver så smertefrit som muligt for borgerne, og det sikrer vi med denne aftale”, siger han.

Hos Falck ser regionsdirektør Jørgen Mieritz frem til bofællesskabet, og han glæder sig over, at Københavns Brandvæsen og Falck på denne måde kan få fælles glæde af hinandens lokationer. ”Vi har i mange år haft et godt samarbejde med Københavns Brandvæsen, hvilket nu bliver udvidet med dette bofællesskab”, fortæller han.

Også hos den ansvarlige for det præhospitale beredskab, Region Hovedstaden, er der tilfredshed. ”Vi ser det som en rigtig god løsning, som ikke alene tilgodeser kontraktens krav til baseplaceringer, men også er udtryk for et godt samarbejde mellem leverandørerne af ambulanceberedskab og liggende sygetransportenheder i Region Hovedstaden”, siger Birgitte Rav Degenkolv, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed.

Annonce