Brandvæsen vil oprette to nye fuldtidsbrandstationer og flytte en tredje station

Der mangler ikke ambitioner i en ny udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen. Aarhus skal have en ekstra fuldtidsbrandstation, Skanderborg skal ændres til fuldtidsstation, City-stationen i Aarhus skal flyttes til Sydhavnen, de fire fuldtidsstationer skal gå fra seks til otte brandfolk, administrationen skal styrkes og den første el-brandbil skal indkøbes. Og prisen? 70 mio. kr. ekstra om året og 176 mio. kr. i investeringer.

Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet en helt ny udviklingsplan, der dækker periode fra 2024 til 2031. I planen søger brandvæsenet at tage højde for, at de østjyske kommuner, som ejer det fælleskommunale brandvæsen, udvikler sig hurtigt i disse år.

Udviklingsplanen indeholder tre kategorier. Den første kaldes ”Urgent” og omfatter tiltag, der efter brandvæsenets mening bør være på plads senest pr. 1. januar 2024. Den næste kategori kaldes ”Need to” og omfatter investeringer i periode fra 2026. Og den sidste kategori kaldes ”Nærmere analyse og klimavenligt beredskab”.

Øget bemanding i Aarhus og styrket administration

I kategorien ”Urgent” ønsker Østjyllands Brandvæsen, at politikerne investerer 8,8 mio. kr. ekstra i brandvæsenets årlige drift samt 11,9 mio. kr. i engangsinvesteringer inden 2024.

Den største post er, at brandvæsenet ønsker, at bemandingen på den nye brandstation Aarhus Nord skal øges fra 1+3 til 1+5. Det vil koste 3 mio. kr. om året. Her henviser brandvæsenet til, at man 234 gange i 2021 måtte svække beredskabet i andre dele af Aarhus, fordi de to andre stationer måtte bistå med udrykninger fra Aarhus Nord-stationen.

Desuden skal der bruges 2,2 mio. kr. på fire ekstra medarbejdere i administrationen, vagtcentralen og det forebyggende område samt 2,1 mio. kr. på tre akademiske medarbejdere til ”analysekapacitet og ledelsesunderstøttelse”. Der skal også afsættes 1,2 mio. kr. til at dække et årligt underskud på driften, som brandvæsenet har fået oparbejdet.

På investeringssiden skal der anvendes 8,7 mio. kr. til færdiggørelse af den nye brandskole samt 1,2 mio. kr. til indkvarterings- og forplejningsberedskab, 1 mio. kr. til droneberedskab og 1 mio. kr. til en slangegruppe til etablering af åben vandforsyning.

Ønsker helt nye station og flere brandfolk

I kategorien med nødvendige investeringer fra 2026 og frem ønsker Østjyllands Brandvæsen, at politikerne tildeler yderligere 39,6 mio. kr. ekstra om året samt 92 mio. kr. i engangsinvesteringer.

Den største post er her, at brandvæsenet ønsker at etablere en fjerde station med fuldtidsbrandfolk i Aarhus by. Den nye station – Aarhus Vest – skal som udgangspunkt bemandes med 1+5, og det vil koste 22 mio. kr. ekstra om året samt en engangsinvestering på 25 mio. kr.

Det næste projekt er, at den nuværende brandstation på Ny Munkegade i Aarhus skal flyttes til en nyopført station i Sydhavnen som en ny Station Øst. Det vil kræve en investering på 67 mio. kr. samt en årlig ekstrabevilling på 1 mio. kr. om året.

Herudover ønsker Østjyllands Brandvæsen, at bemandingen på alle fire fuldtidsstationer i Aarhus øges fra 1+5 til 1+7. Det vil koste 15 mio. kr. om året. Her peger brandvæsenet på, at der er etableret en række specialiserede beredskaber i form af klima-beredskab, terror-beredskab, CBRN-beredskab, højhus-beredskab, tunnel-beredskab, havne-beredskab, el- og hybridbilsberedskab og dykker-beredskab. Den omfattende specialisering betyder ifølge brandvæsenet, at de nuværende tre – men fra 2026 fire – fuldtidsstationer alle skal opgraderes fra seks brandfolk på døgnvagt til otte brandfolk på døgnvagt for at sikre, at alle specialer altid kan bemandes – også selvom en del af stationen er kørt til et brandudkald.

Og så skal der ansættes teamledere i Uddannelses- og Udviklingsafdelingen til en pris på 1,6 mio. kr. om året.

Skanderborg skal opgraderes til fuldtidsstation

I den sidste kategori ønsker Østjyllands Brandvæsen, at budgettet øges med yderligere 22,2 mio. kr. om året samt at der foretages engangsinvesteringer for 72 mio. kr.

Langt de fleste penge – 22 mio. kr. i årlig drift og 55 mio. kr. i investeringer – skal gå til at opgradere deltidsbrandstationen i Skanderborg til en fuldtidsstation. Her påpeger brandvæsenet, at det fra 2030 forudses, at rekrutteringsproblemerne på deltidsstationerne i Odder og Skanderborg kommuner vil være så massive, at stationen i Skanderborg bør omdannes til en fuldtidsstation, hvor mandskabet fra stationen kan køre med til udrykningerne i Hørning, Galten, Ry og Odder for at sikre forsvarlig beredskabsdækning i de by- og landområder.

Desuden skal der investeres 10 mio. kr. i etablering af et beredskab til håndtering af uroligheder, terror og klimahændelser.

Herudover skal der investeres 7 mio. kr. i at anskaffe beredskabets første el-brandbil, der efter planen skal placeres på Samsø.

Udviklingsplanen skal behandles politisk i beredskabskommissionen og senere i de forskellige kommunalbestyrelser.

Annonce