Starter forsøg med eldrevet køretøj til liggende sygetransport

Foto: Præhospitalet, Region Midtjylland

Den 1. juni 2024 indsætter Region Midtjylland et eldrevet køretøj til liggende sygetransport. Det sker som led i en ét-årig forsøgsperiode, hvor man vil se på ladetid og rækkevidde, så det kan blive afklaret, hvordan et eldrevet køretøj påvirker driften. Desuden skal forsøgsperioden også vise, hvordan eldrevne køretøjer mere generelt passer ind i regionens præhospitale funktioner.

Region Midtjyllands køretøjer til liggende sygetransport anvendes til transport af patienter til, fra og mellem hospitaler, hvor patienten har brug for at ligge ned, men hvor der ikke er brug for overvågning eller anden behandling end ilt.

Regionen har 22 sygetransportvogne, hvor Falck driver 17 og regionens eget Præhospital driver fem. I 2023 havde de liggende sygetransportvogne ca. 36.400 kørsler med patienter.

For fra 1. juni 2024 indgår et eldrevet køretøj i regionens flåde af de køretøjer. Det sker som led i en ét-årig forsøgsperiode.

Forventet rækkevidde på 300 km.

”Bæredygtig omstilling af sundhedsvæsnet handler også om at omstille til grønne drivmidler i sygetransport. Vi ser flere og flere eldrevne biler på vejene, og derfor er det et naturligt skridt at undersøge, om vi også kan trække ambulance- og sygetransportdriften i en mere bæredygtig retning. Hvis vi kan integrere elbiler i Præhospitalets flåde, kan vi desuden bidrage til at forbedre folkesundheden ved at mindske risikoen for bl.a. luftvejssygdomme. Derfor er det min forhåbning, at forsøget vil bane vej for flere grønne løsninger i fremtiden”, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Udvalget for Bæredygtighed, Teknologi og Anlæg.

Når det nye køretøj sættes i drift, skal dets funktion vurderes i forhold til hele det præhospitale system. Da køretøjets ladetid og rækkevidde gør, at det adskiller sig fra Præhospitalets brændstofsdrevne modeller, er der blandt andet brug for at undersøge, hvordan det bedst kan bruges til at hjælpe borgere, og hvilken vedligeholdelse køretøjet kræver.

”Vi skal først se, hvad den eldrevne sygetransporter kan, og hvordan den påvirker vores drift. Men det er spændende at få afklaret, hvordan eldrevne køretøjer passer ind i de præhospitale funktioner”, siger Jan Kjær Madsen, der er ambulancechef i Præhospitalet.

Det nye, eldrevne sygetransportkøretøj har en forventet rækkevidde på 300 km.

Foto: Præhospitalet, Region Midtjylland

Annonce