Præhospital

Enigt Folketing støtter op om nye regler for private ambulancer

I dag skal Folketinget 2. behandle et lovforslag, som blandt andet vil skærpe reglerne for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes officielle beredskab. Og alt tyder på, at det bliver et enigt Folketing, som vil støtte op om lovforslaget. Samtidig fortæller en af de centrale uddannelsesinstitutioner, at de private operatører sagtens kan få pladser på behandleruddannelsen.

Præhospital

Nye – og skrappe – regler for private ambulancer på vej

Fremover vil der gælde samme regler for ambulancefolks uddannelse og ambulancernes udstyr, uanset om ambulancerne indgår i en regions præhospitale beredskab eller alene anvendes ved sportsarrangementer, koncerter og lignende. Det er hovedindholdet i et nyt lovforslag, der også vil gøre ”ambulance” til en beskyttet betegnelse, som kun må anvendes, hvis køretøj og mandskab lever op til de nye regler.

Præhospital

Fastholder nedlæggelse af akutbil

Responstiden i Skagen er de seneste år faldet, og derfor kan borgerne være helt trygge, selv om den lokale akutbil nedlægges fra april 2015. Det skriver Region Nordjylland i en redegørelse til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Sundhedsminister Nick Hækkerup understreger samtidigt, at det er regionernes ansvar at tilrettelægge og drive det præhospitale beredskab.

Præhospital

50 mio. kr. til nye lægebiler i Hjørring og på Bornholm samt flere paramedicinerambulancer

Fem regionale projekter får nu tildelt en del af den pulje på 50 mio. kr., som sidste år blev afsat på finansloven til at styrke akutindsatsen. Projekterne skal være med til at sørge for, at den akutte hjælp når ud i alle hjørner af landet med så kort responstid som muligt. Størstedelen af pengene går til nye akutlægebiler i Hjørring og på Bornholm samt til opgradering af ambulancer til paramedicinerambulancer i Region Sjælland.

Præhospital

Ekstra penge til jysk akutlægehelikopter

De flyvende læger, der sikrer de jyske borgere akut dækning døgnet rundt, bliver på vingerne, indtil den nye og permanente lægehelikopterordning er klar. Regeringen og Enhedslisten har bevilliget 54,6 mio. kr. til at videreføre den eksisterende helikopterordning frem til midten af 2014. Til den tid vil tre permanente og døgndækkende lægehelikoptere stå klar på landingsbanerne.