Præhospital

Sundhedsstyrelsen: En ændring af ambulanceuddannelsen skal ikke ske i regionerne

Ambulancebehandleruddannelsen skal ændres fra et være en transportuddannelse til at være en sundhedsuddannelse, så ambulancebehandlerne også kan varetage opgaver på sygehuse og sundhedshuse. Det mener Region Nordjylland, som har indskrevet ønsket i en ny strategisk plan for det præhospitale beredskab. Det får dog Sundhedsstyrelsen til at understrege, at en ændring af uddannelsen bør ske på nationalt plan – og ikke med forskellige uddannelser i de enkelte regioner.

Brandvæsen

Falck beder Sundhedsstyrelsen om vaccination af reddere og brandfolk

Reddere og brandfolk i Falcks ambulance-, brand- og redningstjeneste løser opgaver af særlig samfundsmæssig betydning, og derfor bør de indgå i det vaccinationsprogram mod influenza A, som Sundhedsstyrelsen ventes at igangsætte senere på året. Sådan lyder argumentationen fra Falck, der via Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen anbefaler lægehelikoptere

Danmark bør have fire lægehelikoptere, som skal bemandes med læger, ambulancebehandlere og eventuelt sygeplejersker. Helikopterne skal placeres på eksisterende lufthavne, men de skal disponeres centralt fra een AMK og de skal have en fælles disponeringsvejledning for alle transporttyper. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i et nyt oplæg til fremtidens akutberedskab.