Præhospital

Fodboldklubber skal have tilbud om førstehjælpskursus og hjertestarter

DBU Jylland har fået tildelt godt 1 mio. kr. fra TrygFonden til et fireårigt projekt, hvor de jyske fodboldklubber vil blive tilbudt førstehjælpskurser. Alle arrangørfodboldklubberne får ud over førstehjælpskurserne en hjertestarter, som de kan placere i deres klubhuse. Projektet bygger videre på resultaterne af et pilotprojekt, der viste, at mange fodboldklubber er interesserede i undervisning i førstehjælp.

Præhospital

Penge til undersøgelse af akutlægehelikopters langtidseffekt for patienterne

En kommende undersøgelse skal vise, hvad langtidseffekten af en akutlægehelikopter er for patienter, som har været udsat for traume, samt patienter med blodprop i hjertet eller hjernen. Projektet ligger i forlængelse af en tidligere undersøgelse på området, men det nye projekt adskiller sig ved at omfatte et større antal patienter og ved at fokusere på overlevelse, funktionsniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet samt livskvalitet.

Brandvæsen

Ny redningsstige skal forebygge drukneulykker

TrygFonden og Arkitektforeningen har nu offentliggjort den redningsstige, som skal være med til at forebygge de mange drukneulykker, der hvert år finder sted i de danske havne. Efter en testperiode er målet at få redningsstigen produceret, så den kan rekvireres gratis gennem TrygFondens fadderordning.

Præhospital

Fire donationer til ny forskning på akutområdet

Fire læger har modtaget donationer fra TrygFonden til forskellige forskningsprojekter på akutområdet. Forskningsprojekterne skal blandt andet undersøge, om det er muligt at udvikle simulationstræning i genoplivning, hvilke faktorer i behandlingen på hospitalet, der har afgørende betydning for overlevelsen for patienter med hjertestop uden for hospital, om det er muligt allerede i alarmeringsfasen at identificere patienter med stor stroke (store blodpropper) i hjernen samt om MR-skanning efter hjertestop kan afsløre ændringer i hjernen inden for de første seks timer efter et hjertestop af 12 minutters varighed.

Brandvæsen

Ny type redningsstige skal forebygge drukneulykker

En ny og mere synlig redningsstige er afgørende for at undgå, at de mange drukneulykker, som hvert år finder sted i danske havne, får dødelig udgang. Derfor har TrygFonden i samarbejde med Arkitektforeningen udskrevet en arkitektkonkurrence om at designe en ny stige, der skal udbredes over hele landet. Målet med konkurrencen er at finde frem til en prototype af en ny stige, der efter en test-periode vil kunne produceres og rekvireres gratis på samme måde, som man kender det fra blandt andet redningskranse.

Brandvæsen

Ansvar for livredning er uafklaret

Sikkerheden ved de danske badestrande sejler. Det mener en gruppe 3F-livreddere, der har henvendt sig til Line Barfod fra Enhedslisten. Hun har i forhandlingerne om et nyt beredskabsforlig bedt forsvarsministeren fastlægge, hvilken offentlig instans, der har ansvaret. Det handler både om ansvaret for, at strandene dækkes ind med livreddere – og at redningsudstyret er i orden.