Færre men mere moderne alarmcentraler

Foto: Rigspolitiet

Justitsminister Frank Jensen har besluttet, at politiets betjening af alarmopkald inden udgangen af 2002 skal varetages af særligt uddannet politipersonale på syv moderne alarmcentraler med ny IT-teknologi og elektronisk overførsel af alarmer fra alarmcentralen til de øvrige samarbejdsparter på alarmeringsområdet.

Justitsministeren har modtaget Rigspolitichefens indstilling om modernisering af politiets alarmcentraler, og Rigspolitichefens indstilling følger anbefalingerne fra en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til en fremtidig struktur for politiets alarmcentraler på baggrund af den rapport, som “Udvalget vedrørende alarmering og akut medicinsk indsats” under Sundhedsministeriet afgav i september 1999. Arbejdsgruppen har omfattet bl.a. Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Beredskabsstyrelsen og Telestyrelsen.

Arbejdsgruppen har bl.a. anbefalet, at politiets nuværende 40 alarmcentraler uden for Storkøbenhavn reduceres til syv alarmcentraler, og at alarmcentralerne udstyres med den IT-teknologi, som Rigspolitichefen i samarbejde med TeleDanmark i 1998 indførte som forsøg i Århus, Odense og Aalborg.

Annonce