Hjemløse skal føle sig trygge ved at ringe 112

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Hjemløse kan som alle andre borgere føle sig trygge ved at ringe 112. Det blev onsdag gjort klart, da Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Region Hovedstadens Akutberedskab og Vestegnens Politi mødtes med repræsentanter for de hjemløses organisationer og væresteder.

De tre instanser, som alle modtager og behandler opkald til 112, havde taget initiativ til mødet på baggrund af, at der den seneste tid er sået tvivl om, hvorvidt hjemløse behandles på lige fod med alle andre borgere i alarm- og akutberedskabet.

“Hjemløse er en samfundsgruppe, som kræver særlig opmærksomhed. Når en hjemløs f.eks. har brug for en ambulance er det ofte meget alvorligt. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu indleder et tæt samarbejde med de ansvarlige myndigheder”, siger Ole Skou fra SAND, de hjemløses landsorganisation.

Myndighederne vil blandt andet besøge væresteder og herberger, og omvendt vil de hjemløses organisationer bliver inviteret med til uddannelsesdage for alarm- og vagtpersonalet.

“Vi er glade for at mødet kom i stand og er fortrøstningsfulde ved, at opmærksomheden omkring hjemløse nu skærpes”, siger Michael Espensen, daglig leder på værestedet GivDinHånd.

I alarm- og akutberedskabet er kontakten til udsatte og svage borgere, herunder hjemløse, en væsentlig del af arbejdet. Det har myndighederne allerede fokus på. Men Københavns Brandvæsen, som betjener alarmcentralen i hovedstadsregionen, går nu et skridt videre og vil indhente erfaringer fra de hjemløses organisationer, der kan bruges i videreuddannelsen af alarmoperatører.

“Vores alarmoperatører har stor erfaring i at betjene alarmopkald og er også vant til at tale med udsatte borgere. Men det er klart, at vi løbende har fokus på, om der er noget vi kan gøre bedre. Sammen med de hjemløses organisationer vil vi derfor se på, om der er noget, vi skal være endnu mere opmærksomme på i forhold til alarmopkald, der involverer hjemløse”, siger Peter Westh, operationschef i Københavns Brandvæsen.

“Når regionens ambulancer sendes til borgere med sygdom sker det alene ud fra en sundhedsfaglig vurdering af det akutte behov. Vi sætter også fokus på socialt udsatte og har allerede iværksat et forskningsprojekt alene med det formål at undersøge social ulighed i adgang til akuthjælp”, siger Freddy Lippert, direktør for akutberedskabet i Region Hovedstaden.

På mødet onsdag blev alle mødedeltagerne enige om at mødes igen om et halvt år for at evaluere på, om de hjemløses oplevelse ved 112-opkald er blevet bedre.

Annonce