Falsk anmeldelse i omdiskuteret sag om alarmopkald

Der kommer stadig nye oplysninger frem i den omdiskuterede sag fra Udbyhøj ved Randers, hvor en familie nytårsnat måtte ringe adskillige gange til alarmcentralen inden politiet rykkede ud – selv om en sindsforvirret nabo gentagne gange havde skudt mod familiens hus. En ny redegørelse fra politiet viser, at familien undervejs indgav en falsk anmeldelse om, at en person var blevet skudt i ansigtet. Politiet erkender dog, at man burde have været hurtigere fremme, og at forsinkelsen skyldes en kombination af travlhed og disponeringsmæssige fejlskøn.

Ifølge politiets redegørelse modtog alarmcentralerne i Esbjerg, Viborg, Århus og Ålborg i tidsrummet fra kl. 02.53.56 til kl. 05.37.43 natten til den 1. januar 2007 i alt 10 alarmopkald fra den pågældende adresse i Udbyhøj. Årsagen til, at flere alarmcentraler bliver involveret i behandlingen af opkaldene, er, at politiets alarmcentraler er knyttet sammen i et fælles telefonsystem. Systemet fungerer således, at langt de fleste opkald bliver behandlet af den lokale alarmcentral, men er alarmcentralen af den ene eller anden grund optaget, bliver et alarmopkald automatisk viderestillet til en anden politibetjent alarmcentral.

  • Kl. 02.53.56 opkald til alarmcentralen i Viborg, idet man ønskede en ukendt mand, der var til gene for beboerne, fjernet fra bopælen. Alarmoperatøren vurderede, at der ikke var behov for hverken politi eller ambulance og vejledte derfor anmelderen om selv at løse problemet.
  • Kl. 03.00.05 opkald til alarmcentralen i Århus, idet man på adressen havde en bevidstløs mand. Dette opkald blev videresendt fra alarmcentralen kl. 03.01.46 til Østjyllands Politi i Randers og til Falck kl. 03.01.47.
  • Kl. 03.08.07 opkald til alarmcentralen i Århus, idet man ønskede at afbestille ambulancen. Dette opkald blev videresendt kl. 03.08.38 til henholdsvis politiet og Falck.
  • Kl. 03.44.40 opkald til alarmcentralen i Århus, idet det blev oplyst, at der blev skudt med jagtgevær mod adressen. Dette opkald blev videresendt til Østjyllands Politi i Randers kl. 03.45.11. Alarmoperatøren meddelte anmelderen, at hans opkald var videregivet til politiet, ligesom han vejledte anmelderen om, hvilke forholdsregler han burde tage.
  • Kl. 04.23.04 opkald til alarmcentralen i Viborg. På grund af dårlig mobilteleforbindelse mistedes forbindelsen mellem alarmcentralen og anmelderen.
  • Kl. 04.25.04 opkald til alarmcentralen i Viborg, hvor anmelderen rykkede for politiet. Anmelderen var ophidset, og samtalen endte med, at alarmoperatøren beklageligvis afbrød forbindelsen. Efterfølgende kontaktede alarmoperatøren telefonisk Østjyllands Politi i Randers og gjorde opmærksom på henvendelsen.
  • Kl. 04.27.55 opkald til alarmcentralen i Ålborg, hvor anmelderen rykkede for politiet. Alarmoperatøren gjorde opmærksom på, at politiet var på vej og gjorde telefonisk vagthavende i Randers opmærksom på henvendelsen.
  • Kl. 04.33.50 opkald til alarmcentralen i Århus, idet det blev oplyst, at en person på stedet var blevet skudt i ansigtet. Dette opkald blev videresendt til Falck og til Østjyllands Politi i Randers kl. 04.34.52. (Det skal bemærkes, at anmeldelsen er falsk, idet ingen personer på noget tidspunkt er blevet ramt. Anmelderen har efterfølgende forklaret anmeldelsen som et forsøg på hurtigere at få politiet til stede.)
  • Kl. 04.39.18 opkald til alarmcentralen i Esbjerg. Anmelderen var meget ophidset og rykkede for politiet. Alarmoperatøren sendte straks elektronisk henvendelsen videre til Østjyllands Politi i Randers.
  • Kl. 05.37.43 opkald til alarmcentralen i Ålborg. Samtalen nåede dog aldrig ind til alarmoperatøren, antagelig på grund af dårlig teledækning. (Det skal bemærkes, at gerningsmanden på dette tidspunkt var anholdt.)

Om de politimæssige dispositioner forklarer Østjyllands Politi, at der på alarmeringstidspunktet (kl. 03.44.40) var meget travlt, og de tre vagthavende i henholdsvis Randers, Århus og Grenå som følge af travlheden indbyrdes måtte aftale, hvem der skulle håndtere opgaven, og hvilke ressourcer der skulle anvendes.

Kl. ca. 04.00 afgik der to patruljevogne fra Grenå, og kl. ca. 04.08 afgik der en hundepatrulje fra Århus mod Udbyhøj. Endelig blev der kl. ca. 04.42 afsendt yderligere en patruljevogn fra Århus efter anmelderens oplysning om, at en person var blevet skudt i ansigtet. De tre første patruljer ankom til stedet kl. ca. 04.45 og påbegyndte eftersøgningen af gerningsmanden, der kl. 05.30 blev anholdt på hans egen bopæl, der ligger i nærheden af anmelderens.

Under forløbet bestræbte de vagthavende ved Østjyllands Politi sig på at komme i kontakt med anmelderen, dels for at vejlede ham, dels for at få nødvendige oplysninger til brug for politiets indsats. Kl. ca. 03.56 havde den vagthavende i Grenå således en ca. 3 minutter lang samtale med anmelderen, og i tidsrummet frem til kl. ca. 04.52 havde de vagthavende i Grenå og Århus i alt 10 forgæves opkald til anmelderens fastnet- og mobiltelefon.

Det er samlet set Østjyllands Politis opfattelse, at politiet burde have været hurtigere fremme ved anmelderens bopæl. Det skyldes en kombination af travlhed og disponeringsmæssigt fejlskøn, at der gik ca. 1 time fra alarmopkaldet kl. 03.44, til politiet var på stedet, hvilket politiet betegnes som særdeles beklageligt. Det er endvidere Østjyllands Politis opfattelse, at enkelte af samtalerne med alarmcentralen, herunder det opkald, der blev afbrudt af alarmoperatøren, ikke forløb optimalt, hvilket betegnes som beklageligt. Det samme gør sig gældende for det forhold, at at det trods en række forsøg mislykkedes at opretholde kontakten til anmelderen. Østjyllands Politi har straks indført ændrede interne rutiner, der skal sikre, at langsommelighed i disponeringen undgås.

Annonce