Formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne

I dag er det politifolk, som tager telefonen, når der ringes 112. Men fremover er det formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne, for der skal frigøres et stort antal politiansatte til nye og højt prioriterede politiopgaver. I stedet skal borgernes 112-opkald modtages af administrative medarbejdere. Det har politikerne aftalt i et nyt politiforlig.

Det nye politiforlig, som formelt hedder flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019, blev tirsdag indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Et vigtigt element i forliget er, at der skal frigøres omkring 700 politians18atte til nye og prioriterede politiopgaver, f.eks. terrorbekæmpelse, grænsekontrol, cyberkriminalitet og indbrud.

Frigørelsen sker ved hjælp af det, som politiet selv betegner som opgaveglidning. Det indebærer, at administrative medarbejdere skal overtage opgaver, som i dag varetages af politiansatte. Og en af de opgaver er bemandingen af politiets alarmcentraler, som er placeret i Slagelse og Aarhus – og som tager imod alle 112-opkald udenfor København.

Ifølge politiforliget skal de 700 politiansatte være frigjort senest i 2019.

Annonce