Mangler oplysninger om kantpæle og kilometersten

Den meget omtalte færdselsulykke ved Fredericia, hvor der var store problemer med at stedfæste ulykkesstedet, har afsløret mangler i alarmcentralernes computersystemer – mangler, som gør det vanskeligt at stedfæste færdsels- og togulykker. Et af de første alarmopkald om ulykken ved Fredericia kom fra en lastbilschauffør, som kunne fortælle alarmcentral i Esbjerg ved hvilken kantpæl ulykken var sket.

Alle kantpæle er udstyret med tre talkoder, som fortæller hvilket amt og hvilken vej, der er tale om, samt pælens position på denne vej. Ved hjælp af kantpælene er det således muligt at stedfæste ulykken med stor nøjagtighed. Problemet er bare, at oplysningerne om kantpælene ikke er blevet lagt ind i politiets computersystem, og derfor kan politiet ikke umiddelbart bruge oplysningerne til at lokalisere alarmopkaldene. Godt nok råder alle alarmcentraler over Vejdirektoratets såkaldte beredskabsbog, som indeholder kort med oplysninger om kantpælene, men ifølge politiets alarmcentral i Esbjerg tager det for lang tid at finde oplysningerne i bogen, og derfor anvendte man den ikke ved Fredericia-ulykken.

Rigspolitiet kan ikke umiddelbart svare på, hvorfor oplysningerne om kantpælene ikke fra starten var lagt ind i computersystemet på de nye alarmcentraler. Men ifølge Rigspolitiet handler det formentlig om, at der simpelthen ikke er nogen, som har set behovet før nu. Nu vil politiet imidlertid sørge for, at oplysninger bliver lagt ind, så man på et elektronisk kort kan se nøjagtigt hvor den enkelte kantpæl er placeret. Hvornår det sker kan politiet ikke sige, men det oplyses at opgaven har fået høj prioritet.

Det er imidlertid ikke kun kantpælene, som giver problemer for alarmcentralerne. Også jernbanenettets modstykke til kantpælene, kilometerstenene, mangler i alarmcentralerne computersystem, og det kan gøre det svært at stedfæste togulykker. Allerede i slutningen af 2002 afleverede Banestyrelsen data om kilometerstene til Rigspolitiet, men de er endnu ikke blevet lagt ind i alarmcentralernes computersystem.

En undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen, hvor de seneste års alvorlige togulykker blev analyseret, pegede ellers i marts på netop stedfæstelsen som et af de største problemer ved ulykkerne. Ifølge undersøgelsen var stedangivelsen ved næsten alle de analyserede ulykker enten mangelfuld, unøjagtig, forkert eller uforståelig. Meningen var derfor at oplysningerne om kilometerstenenes placering allerede i foråret skulle have været lagt ind i alarmcentralernes computersystem, men det er altså endnu ikke sket. Rigspolitiet kan ikke oplyse, hvornår det sker – blot at man satser på, at det bliver i år.

Annonce