Her er dansk politis kommende strømpistol

Når tre politikredse som et forsøg begynder at anvende strømpistoler, så bliver der tale om pistoler af typen Taser 10, der er produceret af den amerikanske virksomhed Axon Enterprise. Det amerikanske produkt er valgt uden udbud, fordi politiet vurderer, at kun Taser 10 fra Axon kan leve op til de krav, som stilles i det to-årige pilotprojekt.

Det bliver Københavns Vestegns Politi, Nordjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som i den kommende tid skal teste brugen af strømpistoler som magtmiddel.

Rigspolitiet har besluttet, at strømpistolerne til pilotprojektet skal være af typen Taser 10, der produceres af Axon Enterprise i USA. Via en svensk distributør vil politiet indkøbe de amerikanske strømpistoler samt tilbehør og uddannelse.

Politiets valg er baseret på markedsundersøgelser samt inddragelse af erfaring og markedskendskab fra islandsk, norsk, svensk og finsk politi. Det har ført til konklusionen om, at det for nuværende kun er Taser 10 fra Axon, der opfylder de stillede krav til pilotprojektet. Dermed kan indkøbet ske uden udbud.

Har især lagt vægt på sikkerhedshensyn

Rigspolitiet oplyser, at man særligt har lagt vægt på de faktorer, som ud fra et sikkerhedshensyn til både brugeren og gerningsmanden gør, at det kun er Taser 10, som kan anvendes. Det gælder eksempelvis skudrækkevidde, antal skud, spændingsniveau og muligheden for at anvende strømpistolen på både kort og lang afstand, uden først at skulle ændre indstillinger. Alt i alt er der tale om faktorer, som mindsker risikoen for fejl i akutte og stressede situationer.

Selve forsøget med strømpistolerne er planlagt til at strække sig over to år, mens projektet forventes at vare lidt over tre år. Efter endt pilotforløb vil der således være en evaluering, som afsluttes i slutningen af 2026.

Annonce