Alt gik galt da Rigspolitiet skulle aktivere varslingssirener

Da Rigspolitiet den 15. marts 2019 skulle aktivere én enkelt varslingssirene i Viborg på grund af en brand i en industribygning, så førte en menneskelig fejl til, at samtlige sirener i Midt- og Vestjyllands politikreds blev aktiveret. I alt 586.000 borgere skulle dermed ”gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2”. Men der gik næsten en time, inden Rigspolitiet fik sendt en beredskabsmeddelelse til DR eller TV 2.

Om aftenen den 15. marts 2019 udbrød der brand i en større industribygning i Viborg. Det skete kun en uge efter, at ansvaret for at aktivere landets varslingssirener var blevet flyttet til Rigspolitiets Nationale Situations- og Operationscenter (NSIOC) i Ejby ved København.

Derfor var det også NSIOC, som Midt- og Vestjyllands Politi kontaktede, da de på grund af branden ønskede at få aktiveret én konkret varslingssirene i området. Henvendelsen skete kl. 22.00, og politikredsen oplyste samtidig, at der blev udarbejdet en beredskabsmeddelelse. NSIOC modtog kl. 22.19 en skriftlig anmodning om sirenevarsling og en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

”Ved en beklagelig menneskelig fejl i NSIOC blev samtlige sirener i Midt- og Vestjyllands politikreds aktiveret i stedet for den ene sirene, som anmodningen gik på”, oplyser Rigspolitiet i en redegørelse for forløbet.

Sendte afvarsling – og ny varsling

Kl. 22.23 kontaktede Midt- og Vestjyllands Politi på ny NSIOC og oplyste, at samtlige sirener i politikredsen var blevet aktiveret. Dermed var omkring 586.000 borgere blevet omfattet af varslingen, og sirenerne gav anledning til stor bekymring hos borgerne. På et tidspunkt stod der således omkring 600 opkald i kø hos politiet.

Kl. 22.38 var samtlige sirener afvarslet, og der blev herefter på ny varslet med den ene sirene, som anmodningen oprindelig gik på.

Det var imidlertid ikke kun selve sirenevarslingen, som gik galt.

Myndighedernes generelle vejledning er, at når sirenerne lyder, så skal man ”gå inden døre og søge information hos DR eller TV 2”. Men Rigspolitiet havde ikke udsendt den beredskabsmeddelelse til medierne, som skal gøre det muligt for borgerne at få information om, hvorfor sirenerne er aktiveret – og hvordan de skal forholde sig. Beredskabsmeddelelsen blev først udsendt kl. 23.09, hvor det samtidig blev oplyst, at der var varslet i et større område end nødvendigt, hvorfor der var foretaget en afvarsling, og at der herefter var sket varsling på ny af det relevante område.

Havde travlt med afvarslingen

”Det er fast praksis, at der først varsles med sirenerne for hurtigst muligt at få folk i sikkerhed, og at videre information derefter med det samme sendes i form af en beredskabsmeddelelse til DR, TV2 og berørte TV2-regionalstationer. I forbindelse med det konkrete forløb den 15. marts 2019 blev Rigspolitiets personale (…) hurtigt opmærksomme på, at der ved en fejl var sket varsling i et større område end tilsigtet og begyndte derfor straks at afvarsle. Derfor gik der beklageligvis længere tid end normalt med at få fremsendt selve beredskabsmeddelelsen til medierne”, skriver Rigspolitiet i redegørelsen.

Ifølge Rigspolitiet burde lignende fejl ikke kunne ske igen:

”Der er efterfølgende fulgt op på procedurerne i Rigspolitiet med henblik på at minimere risikoen for, at en sådan fejl kan ske igen”.

Annonce