Ny teknik kan gøre det lettere at stedbestemme 112-opkald

Når politiet anvender de såkaldte teleobservationer for at spore kriminelles færden, kan en mobiltelefons geografiske position spores med ganske stor nøjagtighed – og væsentligt større nøjagtighed end det celle-ID-system, som alarmcentralerne i dag anvender for at stedbestemme 112-opkald. Derfor overvejes det at anvende samme teknologi på alarmcentralerne, men det vil formentlig kræve store investeringer hos teleselskaberne.

Alarmcentralerne modtager ofte 112-opkald fra anmeldere, der ikke kender deres nøjagtige position. I dag anvender man celle-ID-systemet til at stedbestemme disse opkald, så ambulance, brandvæsen eller politi kan sendes til det rigtige sted.

Celle-ID angiver positionen på den mast, der modtager opkaldet fra mobiltelefonen, og alarmoperatøren på alarmcentralen kan på sin computerskærm automatisk se mastepositionen og en cirkulær markering af det ganske store område, inden for hvilken mobiltelefonen befinder sig. Celle-ID giver altså ikke mobiltelefonens eksakte position.

Ny løsning giver mere præcis position

Muligheden for at anvende celle-ID på alarmcentralerne blev indført i 2004, men siden da har de danske teleoperatører taget en ny teknologi i anvendelse, som de bruger til at levere de såkaldte teleobservationsoplysninger, som politiet bruger ved sporing af kriminelles færden. Den teknologi er mere avanceret end celle-ID og vil derfor ofte kunne identificere et mere begrænset område, inden for hvilket en mobiltelefon kan befinde sig – men dog stadig ikke en helt eksakt position.

Som udgangspunkt ville det dermed være oplagt at bruge samme teknologi til at stedbestemme 112-opkald fra mobiltelefoner, men Rigspolitiet oplyser, at man ikke på nuværende tidspunkt endeligt kan vurdere, om det vil være muligt også at benytte teknologien til stedbestemmelse af 112-opkald. Det er således blandt andet uvist, hvor lang tid det vil tage at foretage en stedbestemmelse af et alarmopkald ved hjælp af den nye teknologi. En endelig vurdering forudsætter ifølge Rigspolitiet desuden en afklaring af de tekniske, juridiske og økonomiske forudsætninger – samt en samlet vurdering af de fordele, der eventuelt ville kunne opnås ved at benytte teknologien.

Rigspolitiets foreløbige vurdering er imidlertid, at der vil være tale om en teknisk kompliceret løsning, som blandt andet vil kræve betydelige investeringer hos teleoperatørerne.

Ny app kan ikke erstatte celle-ID

Et alternativ til celle-ID og den nye teleobservationsteknologi er den app, som i øjeblikket er under udvikling. Den vil kunne benytte den indbyggede GPS på smartphones til at sende en GPS-position til alarmcentralen ved 112-opkald – og dermed give en præcis positionering af mobiltelefonen.

Den løsning vil imidlertid kun kunne anvendes på smartphones, der dels har indbygget GPS, dels har installeret den nye app. Dermed er der er ikke tale om et initiativ, som generelt kan erstatte den nuværende stedbestemmelse via celle-ID.

Annonce