Politiets 112-operatører på efteruddannelse

Foto: Rigspolitiet

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Det er Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der har ansvaret for drift og udvikling af systemerne bag politiets alarmcentraler samt uddannelse af personalet. I Slagelse og Aarhus sidder tilsammen 70 operatører, der til efteråret skal gennemføre et efteruddannelsesprogram over to dage.

Steen Herlev Larsen, specialkonsulent i 112-enheden hos CFB, har tilrettelagt uddannelsesprogrammet og glæder sig til mødet med operatørerne.

”På efteruddannelsen gennemgår vi systemets tekniske funktioner med særlig fokus på de nye ting, som systemerne er opdateret med. Vi taler desuden om den operative anvendelse af systemet, og der er positive tilbagemeldinger fra kursisterne”, fortæller Steen Herlev Larsen.

112-systemerne er dynamiske og skal i løbet af 2015 opdateres med adresser på kolonihaver, storcentre, campingpladser, mv. Adresser, der førhen ikke har eksisteret i systemerne, men hvor der i perioder opholder sig mange mennesker. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gennemfører projektet. Formålet er at få sat koordinater på alle tænkelige steder i Danmark, så operatørerne på alarmcentralerne altid kan slå en adresse op og få sendt hjælpen hurtigt afsted.

”Der har længe været hvide pletter på landkortet. Derfor er vi rigtig glade for projektet, der vil gøre det nemmere for politiets operatører at finde en adresse og hjælpe de nødlidende”, siger Steen Herlev Larsen.

Arbejdet med at lave de nye adresser begyndte i foråret 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2015. Herefter vil der være en løbende opgave i kommunerne med at vedligeholde adresserne.

Annonce