Rigspolitiet vil arbejde for at undgå nedbrud

Foto: Rigspolitiet

Efter at en stor del af landets alarmcentraler den 25. og 26. juni i perioder var helt ude af drift har Rigspolitichefen i samarbejde med systemleverandøren iværksat foranstaltninger med henblik på, at tilsvarende situationer undgås i fremtiden. Det skriver Rigspolitiet i en redegørelse.

Med det sigte at give befolkningen en bedre og hurtigere betjening på politiets alarmcentraler blev det i 2000 besluttet at gennemføre en radikal omlægning af politiets alarmcentraler, idet de 40 hidtidige alarmcentraler blev reduceret til 8 alarmcentraler, der er placeret i følgende politikredse: Aalborg, Viborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, Slagelse, Hillerød og Rønne. I forbindelse med den geografiske omlægning af politiets alarmcentraler blev centralerne moderniseret i teknisk henseende, og alt politipersonale, som betjener de nye centraler, har fået en omfattende efteruddannelse. Omlægningen af politiets alarmcentraler er sket over nogle år, og centralerne i Hillerød og Esbjerg er taget i brug i indeværende år.

Omlægningen af politiets alarmcentraler er sket i samarbejde med beredskabsmyndighederne, dvs. med brandmyndighederne og ambulanceberedskabet. Både disse myndigheder og politiet har ifølge Rigspolitiet på løbende evalueringsmøder givet udtryk for, at de nye alarmcentraler lever op til forventningerne. Der er ifølge Rigspolitiet ikke registreret større tekniske uregelmæssigheder på de nye alarmcentraler.

Politiets gamle alarmcentraler var teknisk forældede, og relativt ofte skete der nedbrud på en alarmcentral, og der registreredes periodevist lange ventetider ved opkald til 112. Rigspolitichefen havde den overordnede målsætning ved planlægningen af de nye alarmcentraler, at man i videst muligt omfang skulle sikre sig mod teknisk nedbrud af en alarmcentral, og at der ikke måtte være større ventetid ved opkald til 112. Derfor er politiets nye alarmcentraler bundet sammen i et sikret telefonnet, og bliver et konkret alarmopkald til en central ikke besvaret, vil opkaldet automatisk blive overført til en anden alarmcentral. Det samlede alarmnet bliver IT-understøttet fra alarmcentralen i Aarhus. Der er på de øvrige alarmcentraler etableret tekniske løsninger, som skal sikre, at alarmcentralerne kan fungere, selv om der opstår en fejl i Aarhuscentralen.

Rigspolitichefen og systemleverandøren foretog den 25. juni 2003 en planlagt omlægning af IT-støttesystemet, og der blev herefter ikke registreret problemer med anlægget. Senere på dagen – kl. 22.01 – brød systemet imidlertid ned. Den samme dag kl. 22.15 påbegyndte teknikere fejlfindingen, og kl. 22.40 var systemet funktionsdygtigt igen. Teknikerne overvågede løbende natten over systemet. I perioderne 04.45 til 05.15 den 25. juni 2003 og 07.30 til 07.40 den 26. juni 2003 blev systemet sat ud af drift. Siden da har alarmnettet været i uafbrudt funktion.

Politiets normale telefonsystemer fungerede i den omtalte periode, og borgerne, der rettede henvendelse til politiets normale telefonsystem, fik en normal betjening i alarmmæssig henseende. Rigspolitichefen bad den 26. juni 2003 om morgenen Danmarks Radio om at bringe en servicemeddelelse om fejlen på politiets alarmcentraler.

Den omtalte dobbeltsikring af alarmnettet har – bortset fra de omtalte fejl den 25. og 26. juni 2003 – ifølge Rigspolitiets redegørelse fungeret tilfredsstillende, og der er ikke siden ibrugtagningen konstateret tekniske nedbrug på alarmcentralerne. Rigspolitichefen finder det imidlertid beklageligt, at der er sket et udfald af politiets alarmsystem, og Rigspolitichefen har i samarbejde med systemleverandøren iværksat foranstaltninger med henblik på, at tilsvarende situationer undgås i fremtiden.

Annonce