Rigspolitiet: Politifolk skal passe på med at give oplysninger til egen it-support

Efter en opsigtsvækkende sag, hvor en it-medarbejder ved Østjyllands Politi har skaffet sig uberettiget adgang til over 100 kvindelige kollegers telefoner, understreger Rigspolitiet nu, at politiets ansatte skal være varsomme med at dele private oplysninger med politiets egne it-medarbejdere i forbindelse med it-support og fejlfinding.  

I en periode på over 10 år har en it-medarbejder hos politiet i Aarhus angiveligt tilgået oplysninger på mindst 130 kvindelige kollegaers mobiltelefoner. Medarbejderen har fået adgang til politifolkenes telefoner under påskud af, at han skulle undersøge, om kvindernes private telefoner var kompatible med politiets it-systemer. Herefter har kvinderne udleveret deres telefoner, og manden har så kopieret telefonernes indhold uden kvindernes viden.

Rigsadvokaten oplyser i en redegørelse følgende:

”Fyns Politi har oplyst, at sagen vedrører misbrug af stilling i offentlig tjeneste efter straffelovens § 155, blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232, besiddelse af børneporno efter straffelovens § 235, stk. 2, samt hacking under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 1.

Østjyllands Politi modtog den 24. marts 2021 en anmeldelse. Den 29. marts 2021 foretog Østjyllands Politi anholdelse og sigtelse i sagen, samt afhøring af sigtede. Sigtede blev løsladt samme dag. Sagen er herefter oversendt til Fyns Politi af hensyn til spørgsmålet om inhabilitet.

Der var ikke grundlag for fremstilling af sigtede i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, idet betingelserne i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 (gentagelsesrisiko) og 3 (påvirkningsrisiko), samt § 762, stk. 2 (hensynet til retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdets grovhed), ikke blev fundet at være til stede.

Der er rejst tiltale i sagen, som på nuværende tidspunkt ikke er berammet til hovedforhandling.”

Indskærper procedurerne

Om konsekvenserne af sagen oplyser Rigspolitiet:

”Rigspolitiet har indskærpet gældende procedurer over for it-teknisk og administrativt personale hos Rigspolitiets Koncern IT for at nedbringe risikoen for, at politiets ansatte afgiver private oplysninger i forbindelse med it-support og fejlfinding. Derudover iværksættes der i 2. kvartal af 2022 en kommunikationsindsats, hvor politiets ansatte anbefales varsomhed for så vidt angår deling af private oplysninger.”

Annonce