Rigspolitiet sender driften af 21 it-systemer i udbud

Arkivfoto

Rigspolitiet har nu indledt udbuddet af en større kontrakt, som omfatter drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af 21 it-systemer hos politiet. Porteføljen består af en række samfundskritiske it-systemer, herunder Kriminalregisteret, men der er samtidig tale om en kompleks opgave, for en del af systemerne kan dateres tilbage til 1980‘erne og starten af 1990‘erne.

Det er en stor kontrakt, som Rigspolitiet har sendt i udbud. Den har en værdi på mellem 500 og 900 mio. kr., hvilket dog også skal ses i lyset af, at kontrakten har en lang løbetid – nemlig hele syv år.

Udbuddet omfatter 21 it-systemer, en række understøttende kørsler og programmer, en fælles infrastruktur, tværgående miljøer samt integrationer mellem disse. Systemporteføljen består af en række samfundskritiske it-systemer, som eksempelvis POLSAS, Kriminalregistret og Pas-registeret, der i dag drives og vedligeholdes af Rigspolitiets eksisterende leverandør.

Systemporteføljen er af afgørende betydning for understøttelse af Rigspolitiets opgaver, og den er kendetegnet ved en betydelig kompleksitet og volumen. En del af systemerne kan dateres tilbage til 1980‘erne og starten af 1990‘erne — og betegnes som ”legacy-systemer”.

Ønsker mulighed for at hjemtage

Ved leveringen af ydelserne ønsker Rigspolitiet, at fokus er på driftsstabilitet og systemtilgængelighed. Det skal ske gennem levering af skalerbare ydelser og et beredskab, der kan sikre opretholdelse af tilgængelighed ved driftshændelser. En forudsætning for udbuddet er endvidere, at Rigspolitiet skal have mulighed for at hjemtage hele eller dele af systemporteføljen.

Der gennemføres en prækvalifikation, hvorefter tre virksomheder vil blive opfordret til ar afgive tilbud. Kontrakten vil herefter gå til det økonomisk mest fordelagtige bud.

Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 3. februar 2022.

Annonce