Advarer mod manglende lokalkendskab på ny vagtcentral

Ambulancerne i Region Sjælland skal fremover styres fra en ny vagtcentral, der placeres på Slagelse Sygehus. Vagtcentralen overtager de disponeringsopgaver, som ambulanceoperatørerne Falck og Roskilde Brandvæsen i dag står for, og den skal enten drives i regionens eget regi eller som et offentligt-privat partnerskab (OPP). Men Roskilde Brandvæsen advarer om, at det manglende lokalkendskab kan få konsekvenser.

Det manglende lokale kendskab kan ifølge operativ leder ved Roskilde Brandvæsen, Ken Theiltoft, komme til at give problemer i nogle tilfælde.  “Problemet kan opstå, hvis ikke anmelderen kender den præcise adresse ved en ulykke. Det kan det være et problem, hvis folkene på vagtcentralen ikke kan dirigere eksempelvis ambulancer efter lokale pejlemærker”, siger han til Dagbladet Roskilde.

Hos Region Sjælland vurderer chefkonsulent Peter Mondrup Braad dog, at fordelene ved den nye ordning klart opvejer ulemperne. “Der bliver indført et helt nyt radio- og datakommunikationsnet, så politi, brandvæsen og ambulancer står i forbindelse med hinanden via et central kontrolrum, som Region Sjælland placerer på Slagelse Sygehus. Her vil der samtidig også blive etableret et såkaldt akut medicinsk koordineringscenter. Så det her er helt afgjort en gevinst for borgerne”, siger Peter Mondrup Braad.

Annonce