Afslag fra fonde: Må investere 33 mio. kr. i helikopterplatform

Efter at tre fonde har givet afslag på støtte, må Region Nordjylland nu investere 33 mio. kr. i en helikopterplatform på det kommende Nyt Aalborg Universitetshospital. Helikopterplatformen på taget af hospitalet skal give mulighed for, at Forsvarets SAR-helikoptere og de mindre lægehelikoptere kan lande tæt ved akutmodtagelsen.

Region Nordjylland vurderer, at en helikopterplatform på taget på Nyt Aalborg Universitetshospital er nødvendigt af hensyn til patientsikkerheden, effektivisering af tidsvinduer i behandlingsøjemed samt logistiske forhold. Helikopterplatformen skal således give mulighed for, at Forsvarets SAR-helikoptere og de mindre lægehelikoptere kan lande i tæt forbindelse med akutmodtagelsens indgang og påbegynde behandlingen hurtigere.

Regionsrådet besluttede i 2019 at ansøge om fondsfinansiering af helikopterplatformen. Det er dog ikke gået særligt godt. Der er indsendt ansøgninger til tre fonde med henblik på donationer, og der er tidligere modtaget afslag fra to ud af de tre fonde, og der blev medio 2021 modtaget et afslag fra den sidste fond.

Kun ét tilbud

Hospitalsbyggeriets fremskredne stadie gør, at det nødvendigt at etablere helikopterplatformen nu, således de nødvendige bygningsmæssige arbejder ikke giver anledning til forsinkelser af det øvrige hospitalsbyggeri. Blandt andet skal taget udformes og designes således, at der tages højde for helikopterplatformens placering og indvirkning. Det er ikke muligt at etablere helikopterplatformen, når hospitalet er i drift.

Der har derfor været afholdt et udbud på helikopterplatformen med tildelingskriteriet ”laveste pris” i henhold til udbudsmaterialet. Der er været interesse fra fire bydere, men der er alene modtaget ét tilbud.

Den samlede anlægsudgift til helikopterplatform og arbejder relateret til forberedelse, installation og afslutning heraf er opgjort til 41,4 mio. kr.  Der skal desuden etableres en nødlandingsplads i tæt tilknytning til akutmodtagelsen, som skal tages i brug ved samtidighed med to helikoptere på hospitalet samt ved vanskelige vejrforhold, hvor helikopterplatformen ikke kan beflyves. Nødlandingspladsen vil koste 1,3 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere bevilget 10 mio. kr. til helikopterplatform, så i denne omgang bevilges yderligere 32,7 mio. kr.

Annonce