Hjerteløber-ordningen er nu gået i luften i Region Nordjylland

Arkivfoto.

De 4.500 nordjyder, der allerede har tilmeldt sig Hjerteløber-ordningen, samt øvrige tilmeldte, som opholder sig i Nordjylland, kan nu blive tilkaldt, hvis der er hjertestop i nærheden. Hjerteløber-ordningen er nemlig gået i luften i Region Nordjylland. De 1.500 frivillige i regionens eksisterende ordninger, SMS-hjertestop og 112-akuthjælpere, fortsætter ændret.

Hjerteløber-ordningen er en frivillig ordning, hvor alle borgere over 18 år kan downloade en app på deres smartphone.

Når der er hjertestop i de regioner, der er tilmeldt ordningen, vil AMK-vagtcentralen sende en alarm til de personer, der er inden for en radius af 1,8 kilometer fra hjertestoppet – dog maksimalt 20 personer. Når en person accepterer kaldet, vil vedkommende modtage en adresse og en opgave, som enten kan være at løbe direkte til hjertestoppet og påbegynde hjertelungeredning eller at hente nærmeste hjertestarter og derefter løbe til adressen.

”Tid er afgørende, når det kommer til hjertestop, både i forhold til overlevelse og men-grad. I den sammenhæng er frivillige en uvurderlig ressource. Der vil ofte være frivillige – både i byer og på landet, der vil kunne nå frem til hjertestop før en ambulance. Vores vigtigste opgave på det præhospitale område er at redde liv, og her er al hjælp en stor hjælp”, siger regionsrådsformand Ulla Astman fra Region Nordjylland.

”I Region Nordjylland har vi en flot tradition for frivillighed og villighed til at gøre en forskel for sine medborgere, inden det professionelle beredskab når frem. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu siger velkommen til en tredje frivilligordning, hvis formål er at yde førstehjælp til medborgere med hjertestop. Vi er meget taknemmelige for de 1.500 frivillige i vores eksisterende ordninger, SMS-hjertestop og 112-akuthjælpere, og den indsats, de allerede yder. De bliver nu suppleret af godt 4500 nordjyder, der allerede har tilmeldt sig TrygFondens Hjerteløberordning. Det tal håber vi at fordoble, så vi ender op med et fintmasket net af frivillige i hele regionen, der er klar til at træde til i de ulykkelige situationer, hvor en borger får hjertestop”, siger Ulla Astman.

Får også alarmer i andre regioner

Når man er tilmeldt i Nordjylland, kan man også modtage alarmer, når man befinder sig i Region Hovedstaden eller Region Midtjylland, der også er tilmeldt ordningen.

”Vi har ca. 1,5 hjertestop i døgnet i Nordjylland. Flere studier understreger, at chancen for at overleve et hjertestop uden for hospitalet øges markant, når der ydes hjertelungeredning og anvendes hjertestarter, før ambulancen ankommer. Dermed bliver det tydeligt, hvor vigtig den frivillige indsats er. Jo flere frivillige, jo større er chancen for, at personer med hjertestop overlever”, siger Peter Larsen, der er direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Annonce