Debat: Ikke sammenhæng mellem responstider og overlevelse

Det præhospitale område i Region Nordjylland har indfriet alle Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger på akutområdet, og der har været en stor udvikling de seneste år. Men samtidig skal man være opmærksom på, at der ikke er en sammenhæng mellem responstider og overlevelse. Det skriver formanden for Akut- og Praksisudvalget som reaktion på sundhedsministerens kritik af de nordjyske responstider.

Af Mogens Ove Madsen (S), formand for Akut- og Praksisudvalget, Region Nordjylland

Eftersom jeg er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland, er jeg nødt til at reagere på sundhedsministerens påstande om akutberedskabet i Nordjylland, som er omtalt på BeredskabsInfo den 25. januar 2019.

Det præhospitale område har som eneste område indfriet alle Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger på akutområdet. Det vil sige en stor udvikling gennem det seneste ti-år.

Responstiderne er fastlagt i regionerne ud fra demografi, kørselsafstande, hospitalsstruktur og ikke mindst økonomi. Et responstidsmål på 15 min. konsekvent døgnet rundt for alle vil eksempelvis mere end fordoble udgifterne i Region Nordjylland – og i øvrigt skabe en voldsom overkapacitet i det præhospitale beredskab.

Derudover er der ikke en sammenhæng mellem responstider og overlevelse. Responstiderne har i Danmark haft et stabilt niveau i en årrække. I mellemtiden er overlevelsen steget, og det skyldes et professionaliseret ambulanceberedskab i forhold til kompetencer og kvalifikation, plus – i forhold til hjertestop – udbredelsen af frivillige førstehjælpsuddannede (112-akuthjælper- og SMS-førstehjælperordninger).

Antallet af klagesager og utilsigtede hændelser er også meget lavt sammenlignet med resten af sundhedsvæsenet. Endelig er der sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i dag. Det betyder at alle akutte kørsler vurderes i forhold til hastegrad, og at beredskaberne disponeres ud fra den konkrete melding, således at alvorlighedsgraden også afspejles i fordelingen af udrykninger indenfor 5-10 og 15 minutter.

Og endelig en polemisk bemærkning: Hvorfor stoppede sundhedsministeren statens støtte til akutlægebilen i Hjørring – for nu at være klar til at støtte 10-15 beredskaber ud over hele landet?

Annonce