Nibe får atter en ambulancestation

Det er kun godt 1½ år siden, at Falck-stationen i Nibe blev nedlagt som følge af en ny kontrakt mellem Falck og Region Nordjylland. I stedet blev beredskabet på den mere centralt beliggende Falck-station i Støvring styrket. Men i morgen genåbner Falck-stationen i Nibe med et døgnbemandet ambulanceberedskab – og det bliver endda i samme lokaler som den gamle Falck-station.

Falck-stationen på Søndergade 28 i Nibe blev oprindeligt bygget i 1965, men Falck havde haft station i byen siden 1924. Den 1. april 2010 blev stationen imidlertid nedlagt, fordi der blev indgået en ny ambulancekontrakt mellem Region Nordjylland og Falck, og her valgte Falck at styrke beredskabet på nabostationen i Støvring på bekostning af Nibe.

Nu bliver Falck-stationen i Nibe imidlertid genåbnet som led i et nyt vagtsetup for den nordjyske ambulancetjeneste, som Falck har implementeret den 1. oktober 2011.

Baggrunden er, at aktivitetsniveauet og sygehusstrukturen i Nordjylland har givet Falck problemer med at overholde Region Nordjyllands krav om, at den gennemsnitlige responstid ikke må overstige 9:12 minutter. I vintermånederne november, december og januar var den realiserede responstid oppe på 9:55 minutter, og selv om responstiden efterfølgende er faldet til 9:09 minutter i februar-april og 8:44 minutter i maj-juli, så har Falck alligevel valgt at opnormere beredskabet.

Fra 1. oktober 2011 indsatte Falck således et ekstra deldøgnsberedskab i Års, mens ambulanceberedskaberne i Nørresundby og Terndrup blev ændret fra deldøgnsberedskaber til døgnberedskaber. Og den 1. november 2011 kommer turen så til Nibe, idet Falck har lejet sig ind i den gamle Falck-station, hvor der atter bliver garage og mandskabsfaciliteter for et døgnberedskab. Lokalerne bliver først ledige fra på tirsdag, men det nye ambulanceberedskab har siden omlægningen den 1. oktober 2011 været i drift, dog med midlertidig base i Aalborg. Det bliver også reddere fra Falck-stationen i Aalborg, som fremover skal bemande Nibe-ambulancen.

Annonce