Lægehelikopteren skal have ny landingsplads i Aarhus

Tre ud af fire patienter, som flyves med den midt- og nordjyske akutlægehelikopter, flyves til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her er der etableret en helikopterlandingsplads, som gør det muligt at transportere patienterne på båre til den relevante afdeling, men nu skal området indgå i byggeriet af et nyt sygehus – og derfor skal der anlægges en ny landingsplads. En afløser for denne nye plads er dog allerede ved at blive planlagt.

Den nuværende landingsplads er placeret bag ved hovedbygningen på sygehuset i Skejby, og placeringen sikrer, at der ikke skal tilkaldes en ambulance for at transportere patienterne fra landingspladsen til sygehusafdelingen, sådan som det er nødvendigt på de fleste andre sygehuse i Midt- og Nordjylland. Men sidst på sommeren skal området byggemodnes til brug for opførelsen af det nye universitetshospital i Skejby.

I stedet skal der i de kommende måneder etableres en ny landingsplads på parkeringspladsen foran sygehusets hovedbygning. Her er der kort afstand til den hjertemedicinske afdeling, ligesom der kan tages højde for, at sygehusområdet i en årrække vil være præget af det store byggeprojekt.

Det ventes at helikopterlandingspladsen vil komme til at koste ca. 800.000 kr. Beløbet dækker leje af området, som tilhører forskerparken INCUBA, rydning af træer af hensyn til helikopterens ind- og udflyvning, hævning af landingspladsen med en meter for at bevare flest mulige parkeringspladser, etablering af rampe til bårer samt opstilling af særlige porte, som skal sikre, at der ikke parkeres høje køretøjer tæt ved landingspladsen. Lys- og markeringsudstyr samt redningsmateriellet fra den nuværende plads vil derimod kunne genbruges.

Region Midtjylland forventer, at Sundhedsministeriet, som finansierer lægehelikopteren, betaler regningen for den nye landingsplads, som ventes at kunne stå klar sidst på sommeren. Der vil dog være tale om en midlertidig løsning, for hvis akutlægehelikopteren ender med at blive en permanent ordning, er det meningen, at der skal bygges en landingsplads oven på hjerteafdelingen. Desuden arbejdes der med planer om, at der skal være to landingspladser på det nye universitetshospital.

Annonce