Region: Nødbehandlere skal ikke længere have løn

Den særlige udrykningsbil i Karup skal videreføres, men vilkårene for de tilknyttede nødbehandlere skal ændres væsentligt. Sådan lyder oplægget fra Region Midtjylland, der først og fremmest vil inddrage nødbehandlernes løn, så de fremover skal bemande udrykningsbilen på frivillig basis. Det skal give en besparelse på omkring 0,5 mio. kr. om året.

Karups udrykningsbil er en unik ordning, hvor bemandingen er en kombination af læger og sygeplejersker fra Flyvestation Karup samt lønnede nødbehandlere.

Udrykningsbilen er på hverdage i tidsrummet fra kl. 07.30 til kl. 15.30 bemandet med primært læger og sygeplejersker fra infirmeriet på Flyvestation Karup. I det tidsrum betragtes udrykningsbilen som en lægebil på linje med Region Midtjyllands udrykningslægeordninger på Mols og Samsø.

Resten af døgnet – og i weekenden – er udrykningsbilen bemandet med to nødbehandlere, der har gennemgået et 40 timers udvidet førstehjælpskursus samt et køreteknisk kursus hos færdselspolitiet. I alt er der tilknyttet ca. 17 nødbehandlere til ordningen, og de er bosiddende forskellige steder i Karup-området. Nødbehandlerne er ansat af Region Midtjylland, og der udbetales på årsbasis i alt ca. 469.000 kr. i løn. Derudover koster udrykningsbilen ca. 33.000 kr. i drift.

Fra årsskiftet og frem til 30. juni 2011 har udrykningsbilen haft 39 udrykninger, og den er hurtigt fremme hos patienterne: Ved 75% af udrykningerne er nødbehandlerne fremme indenfor 10 minutter.

Kommune ville ikke længere betale

Udrykningsbilen i Karup blev oprindeligt etableret som en forsøgsordning i samarbejde mellem Viborg Amt, Karup Kommune og Flyvestationen Karup. I den oprindelige aftale var det Karup Kommune, der afholdt udgifterne til bemandingen af udrykningsbilen uden for dagtiden, mens Viborg Amt betalte udgifterne til vægtafgift, forsikring, bilens vedligeholdelse samt kommunikationsudstyr.

Fra 1. januar 2009 blev nødbehandlernes ansættelse overført til Region Midtjylland, fordi Viborg Kommune – som efter kommunalreformen også omfattede Karup – ikke længere ønskede at deltage i ordningen. Siden da har ordningen reelt fungeret uden et aftalegrundlag, fordi der ikke har været udarbejdet en ny kontrakt mellem regionen, Forsvarets Sundhedstjeneste og støtteforeningen bag udrykningsbilen i Karup. I stedet blev det besluttet at fortsætte som hidtil og afvente resultatet af en evaluering af regionens samlede akutberedskab, før der eventuelt blev indgået en ny kontrakt.

Region betragter nødbehandlere som akuthjælpere

Siden udrykningsbilens etablering er der imidlertid indført et nyt koncept i det præhospitale beredskab, nemlig akuthjælpere. De fleste regioner har således etableret ordninger, hvor borgere i tyndtbefolkede områder på frivillig og ulønnet basis fungerer som akuthjælpere, der kan tilkaldes for at yde førstehjælp indtil ambulancen er fremme. Og Region Midtjylland mener, at nødbehandlerne i Karup reelt er akuthjælpere, dog med den væsentlige forskel, at de aflønnes for deres indsats – i modsætning til de øvrige akuthjælpere, som regionen i øjeblikket er ved at indgå aftaler med.

Det får nu Region Midtjylland til at lægge op til, at udrykningsbilen videreføres uændret i dagtimerne, hvor den bemandes af flyvestationen, mens den udenfor dagtimerne omdannes til en ulønnet akuthjælper-ordning. Det betyder, at de nuværende nødbehandlere vil få tilbud om at fortsætte deres hidtidige indsats, men uden at få løn for det.

Regionens mål er, at de penge, som spares på løn, i stedet kan bidrage til at opretholde de akuthjælper-ordninger, som er under etablering på flere øer og i det nordvestlige område af regionen. De vil nemlig fra starten blive finansieret af et særligt tilskud fra statens akutpulje, hvorefter regionen selv skal finde midler til en videreførelse.

Sagen skal i løbet af efteråret behandles politisk, hvorefter regionen forventer, at udrykningsbilen kan omdannes til en akuthjælper-ordning fra 1. juli 2012.

Annonce