Responces tyske ejer krævede 13 mio. kr. ekstra – og fik det

Arkivfoto: Henrik Brøns

Det var tilsyneladende Responces tyske hovedaktionær, ambulanceoperatøren GARD, som i 2010 forlangte, at selskabets omsætning skulle øges med 13 mio. kr. – ellers ville GARD trække stikket. Det førte så til de fornyede forhandlinger mellem Region Midtjylland og Responce, der resulterede i, at Responce fik præcis de 13 mio. kr. ekstra, som de tyske ejere havde krævet. Samtidig er det kommet frem, at Responce allerede 16 dage efter kontraktens start selv erkendte, at selskabet havde givet et tilbud, som ikke kunne dække omkostningerne.

Ifølge dokumenter, som Horsens Folkeblad er kommet i besiddelse af, skrev Responce til Region Midtjylland den 16. december 2009, altså kun godt to uger efter at selskabet den 1. december 2009 havde overtaget ambulancekørslen i Horsens-området. Her meddelte Responce, at selskabet ikke kunne leve op til kontrakten, fordi “der er afgivet et tilbud, hvor der slet ikke er dækning for omkostningerne ved at drive beredskaberne”.

Tre måneder senere blev sagen sat på spidsen, da Responce ifølge Horsens Folkeblad meddelte Region Midtjylland, at hvis regionen ikke efterkom et krav om en omlægning af beredskabet – og dermed en forøget betaling – ville Responce gå konkurs og dermed ikke længere kunne opfylde kontrakten.

Samtidig fremgår det af de fortrolige dokumenter, at tyske GARD, der er hovedaktionær i Responce, slet og ret ville trække stikket, hvis omsætningen ikke blev øget med ca. 13 mio. kr. årligt. Få måneder senere blev Responces kontrakt med Region Midtjylland ændret, og den forhøjede kontraktpris til Responce landede på 13,7 mio. kr. om året. Præcis hvad GARD og Responce havde bedt om. Dermed steg regionens betaling for et døgnberedskab fra 4,8 mio. kr. til 6,7 mio. kr.

Annonce