Minister: Redderuddannelsen bliver ikke ændret til en samlet, videregående uddannelse

Arkivfoto

På det seneste har der fra flere sider været forslag om at styrke redderuddannelsen, men det kommer næppe til at ske. De to ministerier, som er ansvarlige for uddannelsen, slår i hvert fald fast, at der hverken er planer om at samle uddannelsen på én uddannelsesinstitution eller give uddannelsen en længde, der svarer til andre videregående uddannelser.

I dag er ambulanceassistentuddannelsen en integreret del af erhvervsuddannelsen til redder, der hører under Ministeriet for Børn og Undervisning. Uddannelsen til ambulancebehandler og paramediciner hører derimod under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Redderuddannelsen er placeret i den erhvervsfaglige fællesindgang Transport & Logistik, fordi ambulanceassistenter efter Sundhedsministeriets krav bl.a. skal kunne køre ambulance. Uddannelsen indeholder således både transportfaglige og sundhedsfaglige elementer. De sundhedsfaglige elementer gennemføres af de to skoler, som Ministeriet for Børn og Undervisning har godkendt til at udbyde redderuddannelsen, i samarbejde med sundhedsskoler.

Ændret uddannelse vil ændre adgangskrav

På det seneste har bl.a. Dansk Ambulance Råd foreslået, at redderuddannelsen bliver styrket, herunder at den samles og får samme længde som andre videregående uddannelser, men det afviser undervisningsminister Christine Antorini, som sammen med sin ministerkollega i Sundhedsministeriet har kigge nærmere på uddannelsen.

”En samling af redderuddannelsen i en videregående uddannelse med en længde, der afspejler andre videregående uddannelser, vil kræve, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter nye uddannelseskrav for ambulancepersonalet, herunder hæver adgangskravet til uddannelsen fra folkeskoleniveau til ungdomsuddannelseniveau, samt fastsætter, at uddannelse af ambulancepersonale skal opfylde kravene for videregående uddannelser. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bemærker til spørgsmålet, at det efter ministeriets opfattelse ikke i udgangspunktet er et mål i sig selv, at redderuddannelsens længde afspejler andre videregående uddannelser”, lyder det fra Christine Antorini.

Forslag om ændringer kan fremsættes i akutudvalg

Sundhedsministeriet henviser til, at spørgsmålet om uddannelsesniveau efter ministeriet opfattelse blandt andet skal vurderes i forhold til, at uddannelsen dels tilgodeser arbejdsgiverens behov, dels tilgodeser de behov for kompetencer, som ambulancepersonalet oplever at skulle bruge i dagligdagen. ”Ønsket om ændring i uddannelsen kan fremsættes i forskellige relevante fora, ligesom det vil være muligt i relevant omfang at tage spørgsmålet op til drøftelse i akutudvalget under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse”, er beskeden fra ministeriet.

De to ministerier henviser også til, at der i henhold til lov om erhvervsuddannelser er nedsat et fagligt udvalg bestående af repræsentanter fra redderbranchens arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, som har fastsat indholdet i redderuddannelsens speciale som ambulanceassistent, så det opfylder Sundhedsministeriets uddannelseskrav for ambulanceassistenter. Desuden er det udvalget, som har placeret redderuddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang Transport & Logistik, ligesom udvalget har sikret, at specialet ambulanceassistent ud over at give adgang til ambulancebehandleruddannelsen efter 1,5 års erfaring som ambulanceassistent også giver direkte adgang til professionsbacheloruddannelsen som katastrofe- og risikomanager.

Annonce